Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017
Site 2
Site 3

Ανδρέας Μ. Λαμπριανού

Ανδρέας Μ. Λαμπριανού
2 AΡΘΡΑ

881

* Του Ανδρέα Μ. Λαμπριανού Αναγνωρίζοντας τις προοπτικές για αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος προς τους πολίτες, οι δημόσιοι οργανισμοί έχουν μηχανογραφήσει τις περισσότερες δραστηριότητές τους, ενώ...

1383

Του Ανδρέα Μ. Λαμπριανού* Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, η Διεύθυνση κάθε Οργανισμού καλείται να περιορίσει ή/και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε μορφής κινδύνους που δυνατό να...