Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018
Site 2
Site 3

Αντρέας Χειμωνίδης

Αντρέας Χειμωνίδης
1 AΡΘΡΑ

1550

Του Ανδρέα Χειμωνίδη* Ενώ η εφαρμογή ενός σχεδίου υγείας έπρεπε να ήταν μονόδρομος η νυν κυβέρνηση δεν επιδεικνύει την απαιτούμενη πολιτική βούληση ή και θέληση...