Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
Site 2
Site 3

Αντώνης Παυλάς

Αντώνης Παυλάς
1 AΡΘΡΑ

1150

Του Αντώνη Παυλά* ΤΟ 1992, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε το Πρόγραμμα Δράσης για Ατομα με Αναπηρίες. Από τότε η 3η Δεκεμβρίου...