Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018
Site 2
Site 3

Φίλιος Φυλακτού

Φίλιος Φυλακτού
1 AΡΘΡΑ

2792

Του Φίλιου Φυλακτού* Οποιαδήποτε προεκλογική περίοδος εμπεριέχει, αναμενόμενα, την προσπάθεια να πληγούν οι θεωρητικά «αντίπαλοι» προς ίδιον όφελος, για καθαρά ψηφοθηρικούς σκοπούς. Δεν μπορεί να ισχυριστεί...