Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
Site 2
Site 3

Δρ. Φίλιππος Τσαππής

Δρ. Φίλιππος Τσαππής
1 AΡΘΡΑ

2947

Του Δρ. Φίλιππου Τσαππή* Για τον σκοπό καθορισμού του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας η όποια βασίζεται στην «αξία» της, το Κτηματολόγιο άρον - άρον εκτίμησε την ακίνητη...