Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
Site 2
Site 3

Γιώργος Μουσκίδης

Γιώργος Μουσκίδης
1 AΡΘΡΑ

4793

Του Γιώργου Μουσκίδη* Από τα μέσα του 2008 οι τιμές των ακινήτων άρχισαν την πτωτική πορεία, με εξαίρεση το τελευταίο εξάμηνο, που παρατηρήθηκε μια σταθεροποίηση. Για το...