Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018
Site 2
Site 3

Κυριάκος Κυπριανού

Κυριάκος Κυπριανού
1 AΡΘΡΑ

1663

Του Κυριάκου Κυπριανού* Στις 02 Δεκεμβρίου 2016 δόθηκε στο κοινό από τον Γενικό Ελεγκτή (Γ.Ε) του κράτους ο διαχειριστικός έλεγχος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η...