Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
Site 2
Site 3

Δρ. Κυριάκος Τσιηφτέ

Δρ. Κυριάκος Τσιηφτέ
3 AΡΘΡΑ

2552

Του δρος Κυριάκου Τσιηφτέ* Η σύνδεση της οικολογίας με τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα εξέλιξης της ανθρωπότητας, ολοένα και πιο τακτικά εμφανίζεται στο ιδεολογικό προσκήνιο, αφού...

4015

Του δρος Κυριάκου Τσιηφτέ* Οι πράσινοι τοίχοι αφορούν τη βελτιστοποίηση του μικροκλίματος γύρω από ένα κτίριο, με απώτερο σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από...

4926

Του Δρος Κυριάκου Τσιηφτέ* Οδεύοντας προς την Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP21) που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στο Παρίσι, ολοένα...