Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018
Site 2
Site 3

Μαρίνα Νεοφύτου

Μαρίνα Νεοφύτου
1 AΡΘΡΑ

1289

Της Μαρίνας Νεοφύτου* Με ερέθισμα μια πρόσφατη ανοικτή συζήτηση με τους μεταπτυχιακούς μου φοιτητές στο μάθημα «Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος...