Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
Site 2
Site 3

Παναγιώτα Άρνου

Παναγιώτα Άρνου
1 AΡΘΡΑ

2137

Της Παναγιώτας Άρνου* «Τα πολιτικά κόμματα μόνο κακά μας έφεραν», «δεν χρειαζόμαστε τα πολιτικά κόμματα», «τα πολιτικά κόμματα εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα τους» ... Τοποθετήσεις...