Χορηγίες 4,4 εκατ. ευρώ για προγράμματα εκπαίδευσης στον τομέα υδρογονανθράκων

631

 

 

• Το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καταρτίζεται σε συμφωνία με τις εταιρείες, οι οποίες και συνεισφέρουν

 

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια διατέθηκαν συνολικά 4,4 εκατ. ευρώ για προγράμματα εκπαίδευσης στον τομέα των υδρογονανθράκων. Το μεγαλύτερο μέρος διατέθηκε για εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων, αφού αυτό προνοείται από τα συμβόλαια τα οποία υπογράφτηκαν με τις εταιρείες.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Ενέργειας, το 2014 διατέθηκαν 1,2 εκατ. ευρώ, το 2015 1,2 εκατ. ευρώ, το 2016 1,1 εκατ. ευρώ και το 2017 αναμένεται να διατεθούν 0,9 εκατ. ευρώ.

Οι χορηγίες προέρχονται από εισφορές που καταθέτουν οι εταιρείες υδρογονανθράκων. Μάλιστα οι εταιρείες προβαίνουν σε έλεγχο κατά πόσον τα ποσά που έμβασαν χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στα Συμβόλαια Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής. Επίσης όπως αναφέρει το Υπουργείο Ενέργειας το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καταρτίζεται σε συμφωνία με τις εταιρείες.

 

Πρόνοιες στα συμβόλαια

 

Σύμφωνα με το Υπουργείο στο συμβόλαιο για το τεμάχιο 12 αναφέρεται ότι ο αδειούχος υποχρεούται να προσλάβει, να εκπαιδεύσει και να βελτιώσει τις επαγγελματικές ικανότητες Κύπριων πολιτών, καθώς και να συνεισφέρει για την εκπαίδευση και τη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων του Υπουργείου Ενέργειας, σύμφωνα με εκπαιδευτικό σχέδιο, το οποίο συμφωνείται μεταξύ του Υπουργού και του αδειούχου στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

Στα συμβόλαια για τα υπόλοιπα ερευνητικά τεμάχια αναφέρεται ότι ο αδειούχος υποχρεούται να προσλάβει, να εκπαιδεύσει και να βελτιώσει τις επαγγελματικές ικανότητες Κύπριων πολιτών, καθώς και να συνεισφέρει για την εκπαίδευση και τη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου έχει προταθεί από τον υπουργό, σύμφωνα με ένα εκπαιδευτικό σχέδιο το οποίο συμφωνείται μεταξύ του υπουργού και του αδειούχου στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι «αποτελεί διεθνή πρακτική στη βιομηχανία πετρελαίου η διάθεση κονδυλίων από τις εταιρείες υδρογονανθράκων προς τα κράτη στα οποία δραστηριοποιούνται, με απώτερο σκοπό την εκπαίδευση δημοσίων λειτουργών που ασχολούνται με τη διαχείριση υδρογονανθράκων». Όπως σημειώνει, αυτό «αποτελεί μέρος της βέλτιστης διεθνούς πρακτικής της βιομηχανίας πετρελαίου».

Σύμφωνα με το Υπουργείο από τις μέχρι σήμερα εμπειρίες φαίνεται ότι η συνεχής εκπαίδευση των εμπλεκόμενων δημοσίων λειτουργών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή διαχείριση των συμβολαίων. Επίσης, το Υπουργείο εκτιμά ότι η απόκτηση τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης από τους δημοσίους λειτουργούς θα μειώσει την ανάγκη αγοράς υπηρεσιών από ξένους συμβουλευτικούς οίκους.

Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του θέματος στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής αρκετά μέλη της Επιτροπής ζήτησαν όπως τα νέα συμβόλαια που θα συνομολογηθούν με εταιρείες υδρογονανθράκων, να προάγουν τη διάθεση μεγαλύτερου μέρους της χορηγίας για την εκπαίδευση νέων και ανέργων, αντί δημοσίων υπαλλήλων. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου στην αυριανή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι από τις 886,5 χιλ. ευρώ που αναμένεται να διατεθούν το 2017, ποσό ύψους 372,8 χιλ. ευρώ αφορά την παραχώρηση υποτροφιών για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σχετικά με τους υδρογονάνθρακες, σε δημοσίους υπαλλήλους και άλλους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ ποσό ύψους 513,7 χιλ. ευρώ αφορά την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από δημοσίους υπαλλήλους που ασχολούνται με θέματα υδρογονανθράκων.Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.