Χρεώσεις κατά το δοκούν από τα Συμβούλια Αποχετεύσεων

444

Μεγάλη ανομοιομορφία στις χρεώσεις των Συμβουλίων Αποχετεύσεων, καταγράφει νέα έκθεση του Γενικού Ελεγκτή.

Για παράδειγμα, το κόστος κατασκευής των δικτύων του κάθε Συμβουλίου κυμαίνεται μεταξύ €113 και €212 ανά μέτρο. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, το ύψος του κόστους κατασκευής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τις τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόζει το κάθε Συμβούλιο. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι το ΣΑ Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) που έχει τις αυστηρότερες προδιαγραφές, έχει το δεύτερο χαμηλότερο κόστος, ενώ το ΣΑ Πάφου (ΣΑΠΑ) το ψηλότερο, «γεγονός που επιβεβαιώνει και την κακή διαχείριση των συμβάσεων», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γενικός Ελεγκτής . Αναφέρει επίσης ότι «σε λιγότερο βαθμό, αλλά πάλι ψηλότερο από το ΣΑΛΑ είναι το κόστος των ΣΑ Λάρνακας και ΣΑ Λευκωσίας (2ο και 3ο ψηλότερο αντίστοιχα), στις συμβάσεις των οποίων διαπιστώθηκε (όπως και στο ΣΑΠΑ) κακοδιαχείριση και βρίσκονται υπό ποινική διερεύνηση για φαινόμενα διαφθοράς».

Επίσης, τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης κυμαίνονται από €0,657/κ.μ μέχρι €1,174/κ.μ με μέσο όρο €0,753/κ.μ. Και εδώ παρατηρείται σημαντική διακύμανση, γεγονός που δείχνει ότι τα ΣΑ με το μεγαλύτερο κόστος (ΣΑ Αγίας Νάπας και ΣΑ Παραλιμνίου) έχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας όλων των συστημάτων είναι γύρω στα €30εκ., το οποίο ανεβάζει το κόστος της επεξεργασίας στα €1,010 ανά κυβικό μέτρο.

Στην έκθεση παρουσιάζονται στοιχεία για κάθε ένα από τα μεγάλα Συμβούλια που αφορούν στα έργα που έχουν υλοποιηθεί, στα προγραμματισμένα έργα, στην οικονομική κατάσταση κ.λπ. Επίσης περιλαμβάνονται συστάσεις ως προς τον καθορισμό και είσπραξη τελών, ως προς την ενοποίηση των Συμβουλίων Αποχετεύσεων και ως προς την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων των Συμβουλίων. Ακόμη, γίνεται εισήγηση όπως την προκήρυξη και ανάθεση όλων των συμβάσεων έργων αποχετευτικών συστημάτων αναλάβει στο μέλλον το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το οποίο θα αποτελεί την αναθέτουσα αρχή που θα ενεργεί εκ μέρους των Συμβουλίων. Τούτο ήδη γίνεται σε σχέση με έργα των μικρών Συμβουλίων Αποχετεύσεων.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.