Δύο θάνατοι στους 100 οφείλονται στο αλκοόλ

593
  • Εξαρτημένο στο αλκοόλ το 3% του κυπριακού πληθυσμού
  • Ποια μέτρα λαμβάνει το ΑΣΚ για να «πολεμήσει» τον αλκοολισμό

Με τα στατιστικά δεδομένα της χώρας μας να καταγράφουν σοκαριστικούς αριθμούς σε ό,τι αφορά την κατάχρηση αλκοόλ (ακόμη και από τον μαθητικό πληθυσμό) το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου με διάφορες δράσεις και προγράμματα προσπαθεί να περιορίσει το πρόβλημα. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον το 3% του πληθυσμού στην Κύπρο είναι εξαρτημένο στο αλκοόλ, ενώ δύο θάνατοι στους 100 που συμβαίνουν στη χώρα μας οφείλονται στο αλκοόλ. Το ΑΣΚ, σύμφωνα με τον πρόεδρό του Δρ Χρύσανθο Γεωργίου, έχει δει κατάματα το πρόβλημα και μέσα στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής αλλά και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάστηκε και ενσωμάτωσε στο προσχέδιο του τροποποιητικού Νόμου ΚΕΦ. 144 περί «Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών» αλλαγές ή και προσθήκες, με στόχο τη διευκόλυνση του έργου της Αστυνομίας Κύπρου για εφαρμογή των ελέγχων στα υποστατικά που πωλούν ή /και διαθέτουν αλκοόλ. Τα νέα μέτρα που ενσωματώθηκαν στη νομοθεσία και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της συμμόρφωσης των πωλητών και κατ’ επέκταση τη μείωση της προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας του αλκοόλ ανάμεσα στα παιδιά και τους νέους είναι τα ακόλουθα:
• Παροχή εκπαίδευσης των πωλητών όσον αφορά στην υπεύθυνη πώληση και σερβίρισμα αλκοολούχων ποτών, συνδεόμενη με διαδικασία αδειοδότησης,
• Ερμηνεία της μέθης και ενσωμάτωσή της στην εκπαίδευση της υπεύθυνης πώλησης.
• Ανάπτυξη ενός έγκυρου και ξεκάθαρου συστήματος ελέγχου
• Επιβολή πιο αποτρεπτικών ποινών (μέχρι και 3.000 ευρώ χρηματική εξώδικη ποινή σε περίπτωση πώλησης σε άτομα κάτω του ορίου ηλικίας που προνοεί ο νόμος).
• Επικοινωνία των αποτελεσμάτων του ελέγχου εφαρμογής του νόμου στους πωλητές αλκοολούχων ποτών και ιδιοκτήτες υποστατικών και δημοσίευση παραβιάσεων ετησίως στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας Κύπρου.
• Κατάλογος πωλητών αλκοολούχων ποτών και ιδιοκτητών των υποστατικών που πωλούν οινοπνευματώδη θα δημοσιεύεται κατόπιν έκδοσης διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών, με τις ανά έτος τροποποιήσεις, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
• Αλλαγή του ορίου ηλικίας πρόσβασης και κατανάλωσης του αλκοόλ από 17 στα 18 χρόνια.
Oι προτεινόμενες τροποποιήσεις ενδέχεται να αλλάξουν ή και να ζητηθεί ενσωμάτωση σχετικών κανονισμών σε επίπεδο Βουλής, ανέφερε ο Χρ. Γεωργίου. Πέραν όμως από τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας, το ΑΣΚ μέσα από το νέο Σχέδιο Δράσης 2017-2020 προωθεί συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι επικεντρώνονται στη ρίζα του κακού. «Η καθυστέρηση της ηλικίας της πρώτης χρήσης αλκοόλ, η μείωση και ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων κατανάλωσης ανάμεσα σε εφήβους που ενδεχομένως ήδη πίνουν, η μείωση της βλάβης που υπέστησαν τα παιδιά που ζουν με οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το αλκοόλ, όπως επίσης και η προστασία του αγέννητου παιδιού» είναι μερικά παραδείγματα των προτεραιοτήτων που έχει θέσει το ΑΣΚ, επεσήμανε ο Δρ Γεωργίου. Για το πώς αυτές οι προτεραιότητες μπορούν να επιτευχθούν, ο πρόεδρος του ΑΣΚ έδειξε την εφαρμογή εντατικών ελέγχων σε χώρους αναψυχής όπου συχνάζουν ανήλικα άτομα και σε υποστατικά που πωλούν αλκοόλ κοντά σε σχολεία που φοιτούν μαθητές ηλικιών 15-18, την εκπαίδευση στην υπεύθυνη πώληση και διάθεση αλκοόλ και καλές πρακτικές μείωσης της βλάβης για επαγγελματίες φιλοξενίας και διοργανωτές φεστιβάλ και εκδηλώσεων για νέους.
Έκανε επίσης λόγο για:
•παροχή στήριξης μέσα από συμβουλευτικές υπηρεσίες και εναλλακτικές δραστηριότητες σε παιδιά και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το αλκοόλ ή και άλλες ουσίες εξάρτησης,
• παροχή εκπαίδευσης σε οργανωμένα σύνολα νεολαίας για θέματα πρόληψης για παρεμβάσεις από νέους για τους νέους,
• διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης από τα ίδια τα παιδιά για τα παιδιά στο περιβάλλον του σχολείου τους και στην κοινότητα,
• παροχή εκπαίδευσης γονέων σε γονικές δεξιότητες και στην αντιμετώπιση προκλητικών συμπεριφορών, καθώς και σύντομων παρεμβάσεων και
•παραπομπή σε υποστηρικτικές υπηρεσίες εγκύων και θηλαζουσών γυναικών που καταναλώνουν αλκοόλ.
Μαρίνα Κουμάστα

 

 

 

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.