Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους ως τις 18 Δεκεμβρίου

311
ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ

Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών υπενθυμίζει ότι στις προεδρικές εκλογές δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας, ηλικίας 18 χρονών και άνω, που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο, αναφέρεται σε ανακοίνωση που μεταδίδει το ΓΤΠ.

Γι’ αυτό, καλούνται όλοι οι δικαιούχοι να υποβάλουν έγκαιρα αίτηση για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν στις προσεχείς προεδρικές εκλογές της 28ης Ιανουαρίου 2018. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 18η Δεκεμβρίου 2017.

Για σκοπούς προεδρικών εκλογών, δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν και οι νέοι που θα συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και τις 28 Ιανουαρίου 2018, που είναι η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Η αίτηση και στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθεί οπωσδήποτε το αργότερο μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2017.

Υπενθυμίζεται περαιτέρω ότι μετά τις 18 Δεκεμβρίου 2017, καμία νέα εγγραφή ή/και αλλαγή δεν μπορεί να γίνει στον εκλογικό κατάλογο. Γι’ αυτό καλούνται οι νέοι εκλογείς να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους.

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.moi.gov.cy

Επίσης όσοι εκλογείς επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό, θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους το αργότερο μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2017.

Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό, καταρτίζεται ειδικός εκλογικός κατάλογος, στον οποίο μεταφέρονται τα στοιχεία των εγγεγραμμένων εκλογέων από το μόνιμο εκλογικό κατάλογο της Κύπρου, κατόπιν σχετικής δήλωσης που υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους.

Έντυπα δηλώσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τις πρεσβείες/προξενεία της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.moi.gov.cy

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στις πρεσβείες/προξενεία της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη και την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Υποβολή δήλωσης για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού μπορεί να γίνει και μέσω διαδικτύου, από την ιστοσελίδα: aps.elections.moi.gov.cy, η οποία είναι προσβάσιμη και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.