Έντεκα αλλαγές στη νομοθεσία για το επίδομα τέκνου

 

Συζητείται αύριο στην Επιτροπή Εργασίας στην παρουσία της Ζέτας Αιμιλιανίδου
Συνολικά έντεκα αλλαγές στην νομοθεσία για το επίδομα τέκνου περιλαμβάνει η ατζέντα της συνεδρίας της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής αύριο Τρίτη 20 Ιουνίου. Στη συνεδρία κλήθηκαν να παραστούν η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της Νομικής Υπηρεσίας, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ και των οργανώσεων ΠΟΠ, ΠΟΠΟ και του Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών.
Η ατζέντα της συνεδρίας περιλαμβάνει το νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση, που περιλαμβάνει συνολικά πέντε αλλαγές στη νομοθεσία για το επίδομα τέκνου, καθώς και τρεις προτάσεις νόμου οι οποίες περιλαμβάνουν άλλες έξι αλλαγές στη νομοθεσία.
Οι αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση αφορούν:
(1) Την αύξηση του ορίου για απόκτηση δικαιώματος στην παροχή επιδόματος τέκνου από τρία σε πέντε χρόνια συνήθους διαμονής στις περιοχές όπου η Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.
(2) Την εισαγωγή πρόνοιας που να επιτρέπει όπως λαμβάνονται υπόψη και περιουσιακά στοιχεία που αποξενώθηκαν κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, καθόσον αφορά τον έλεγχο του περιουσιακού κριτηρίου για απόκτηση δικαιώματος στο επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 1,2 εκατ. ευρώ.
(3) Την εισαγωγή διατάξεων που νομιμοποιούν την πρακτική που εφαρμοζόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια αναφορικά με την καταβολή επιδόματος τέκνου και επιδόματος μονογονίας για τους πρώτους μήνες έκαστου έτους, προτού ακόμα υποβληθεί ή εξεταστεί σχετική αίτηση για το συγκεκριμένο έτος.
(4) Την τροποποίηση της νομοθεσίας για το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, ώστε να αφαιρεθούν οι επιπρόσθετες προϋποθέσεις που ζητούνται για παιδιά που είναι Κύπριοι πολίτες, αλλά ο γονέας δεν είναι Κύπριος.
(5) Την τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε το εισοδηματικό κριτήριο για απόκτηση δικαιώματος στο επίδομα να αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας. Όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή, η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει πως το κριτήριο είναι σταθερό στις 59 χιλ. ευρώ ανεξάρτητα από τον αριθμό των τέκνων του αιτητή, ενώ με την αλλαγή η οποία προωθείται το κριτήριο για ένα τέκνο κατεβαίνει στις 49 χιλ. ευρώ, για δύο τέκνα παραμένει στις 59 χιλ. ευρώ και για κάθε επιπρόσθετο τέκνο πέραν των δύο, το όριο αυξάνεται κατά 5 χιλ. ευρώ. Επίσης το νομοσχέδιο καθορίζει ότι το επίδομα τέκνου παρέχεται σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία της οικογενειακής μονάδας του αιτητή που αφορούν στο έτος που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης, αλλά επειδή για το έτος 2017 έχει ήδη υποβληθεί ήδη σημαντικός αριθμός αιτήσεων και έχει αρχίσει η καταβολή του επιδόματος, προβλέπεται ότι οι πιο πάνω τροποποιήσεις θα εφαρμοστούν από την 1/1/2018, ώστε να ισχύσουν για το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν για το 2018 και μεταγενέστερα.
Οι προτάσεις των κομμάτων
Σε σχέση με τις προτάσεις νόμου, η πρώτη, την οποία υπογράφουν οι Αντρέας Φακοντής, Σκεύη Κουκουμά και Ελένη Μαύρου εκ μέρους του ΑΚΕΛ, προτείνει τρεις αλλαγές:

(1) να αναθεωρηθεί η ισχύουσα μέθοδος υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος για την περίπτωση που υπάρχουν κοινά εισοδήματα (π.χ. από τόκους) μεταξύ των μελών της οικογένειας ή μεταξύ αυτών και προσώπων που δεν είναι μέλη της οικογένειας, ώστε να γίνεται επιμερισμός κατ’ αναλογίαν των δικαιούχων,

(2) να γίνει πρόβλεψη ώστε για σκοπούς υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος, στην περίπτωση που υπάρχουν εισοδήματα από τόκους, να μη λαμβάνεται υπόψη και/ή να αφαιρείται το παρακρατηθέν ποσό της καταβλητέας έκτακτης εισφοράς για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Δημοκρατίας και

(3) να καταστούν δικαιούχες επιδόματος τέκνου οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα, των οποίων το οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει το υφιστάμενο από το νόμο όριο των 59 χιλ. ευρώ αυξανόμενο κατά 3 χιλ. ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν των δύο τέκνων (σ.σ: η πρόταση υποβλήθηκε πριν από το νομοσχέδιο).
Η δεύτερη πρόταση, η οποία βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής και την οποία υπογράφουν και πάλι οι Αντρέας Φακοντής, Σκεύη Κουκουμά και Ελένη Μαύρου εκ μέρους του ΑΚΕΛ, σκοπό έχει αφενός να απαλειφθεί από τον ορισμό του όρου «μονογονεϊκή οικογένεια» η προϋπόθεση ότι ο ένας γονέας πρέπει να είναι χωρίς συμβίο και αφετέρου να μην τερματίζεται το δικαίωμα σε επίδομα μονογονεΐκής οικογένειας, στην περίπτωση κατά την οποία ο μονογονιός συμβιώνει με άλλο άτομο.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία αφού η προϋπόθεση της υφιστάμενης νομοθεσίας περί της μη ύπαρξης συμβίωσης για σκοπούς διεκδίκησης επιδόματος τέκνου αποστερεί τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών από το επίδομα αυτό, παρά το γεγονός ότι η επιλογή ενός μονογονιού να συμβιώσει με άλλο άτομο δεν σημαίνει ότι το άτομο αυτό επιμερίζεται και τις ευθύνες της φροντίδας των παιδιών του μονογονιού, αφού δεν έχει καμιά νομική υποχρέωση για τη συντήρηση και τη φροντίδα τους.
Η τρίτη πρόταση, την οποία υπογράφει ο Γιώργος Περδίκης εκ μέρους των Οικολόγων, σκοπό έχει να καταστεί δυνατή η παραχώρηση επιδόματος τέκνου σε μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν ανήλικο τέκνο με κυπριακή υπηκοότητα, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία λόγω στρέβλωσης που παρατηρήθηκε κατά την εφαρμογή του νόμου, η οποία έχει εντοπιστεί και από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αφού στην προσπάθεια αποτροπής του «επιδοματικού τουρισμού» έχει αποκλειστεί η προαναφερόμενη ομάδα από βασικό εισόδημα και έτσι καταδικάστηκε σε ακραία φτώχεια.
Σύμφωνα με σημείωμα οι αλλαγές που προτείνονται μέσα από το νομοσχέδιο αναμένεται να επιφέρουν πρόσθετο οικονομικό κόστος ύψους 2 εκατ. ευρώ το χρόνο.
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.