Έρευνα από την αρχή ζητά ο Ελεγκτής

587

Νέα στοιχεία ζήτησε η Ελεγκτική Υπηρεσία για τη διαφορά που έχει προκύψει μεταξύ του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας και της γερμανικής εταιρείας που έχει αναλάβει τη διαχείριση του νέου εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων Μιάς Μηλιάς. Με επιστολή της (ημερ. 7 Αυγούστου) ζήτησε όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Τεχνικής Επιτροπής και της Ολομέλειας του ΣΑΛ. Ζήτησε ακόμα να υποβληθούν για έλεγχο όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού καθώς και άλλα στοιχεία (υπολογισμοί, εκθέσεις, σημειώματα, αλληλογραφία) που αφορούν τις
αποκλίσεις του εργοστασίου από τις προδιαγραφές σε σχέση με τη γραμμή επεξεργασίας λάσπης και τη μειωμένη παραγωγή ενέργειας. Όπως είχε γράψει και παλαιότερα η “Χ”, η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε από το ΣΑΛ να μην κλείσει τις τελικές συμφωνίες με τη γερμανική εταιρεία πριν να προβεί σε ελέγχους. Σημειώνεται ότι το UNDP (Γραφείο Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών) είναι η αναθέτουσα αρχή ενώ το ΣΑΛ καθώς και το αντίστοιχο τμήμα στην τ/κ κοινότητα είναι οι εργοδότες (το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 70% από το ΣΑΛ και κατά 30% από τους Τ/κ). Παρά τις υποχρεώσεις του εργολάβου, το εργοστάσιο παρουσιάζει πρόβλημα στη γραμμή επεξεργασίας λάσπης, με αποτέλεσμα να υπάρχει χαμηλή παραγωγή βιοαερίου, κάτι που θα αποτελούσε έσοδο για τους μελλοντικούς χρήστες. Η απόκλιση της γραμμής επεξεργασίας λάσπης από τα έγγραφα προσφοράς για το έργο που είχε κάνει η γερμανική εταιρεία διαπιστώθηκε από το 2014 και καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες για επίλυση του προβλήματος.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών ωστόσο απείχαν από τα εγγυημένα επίπεδα απόδοσης. Μετά
από αλλεπάλληλες συσκέψεις και εισηγήσεις, το UNDP και η γερμανική εταιρεία κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμβιβαστική πρόταση με την οποία φαίνεται πως οι χρηματοδότες του έργου θα επωμιστούν μεγάλο χρηματικό ποσό καθώς η παραλαβή του έργου έγινε αλλά εκκρεμεί το τελικό πιστοποιητικό. Στη συμβιβαστική πρόταση, το UNDP επιθυμεί να εκδώσει το τελικό πιστοποιητικό απόδοσης του έργου με όρο η διαφορά που υπάρχει με τη χαμηλή παραγωγή βιοαερίου να κλείσει και να μεταφερθεί στη 2η φάση του συμβολαίου με όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η διαφορά θα πρέπει τελικά να διευθετηθεί μεταξύ ΣΑΛ-Τ/κ και του εργολάβου (γερμανική εταιρεία). Με βάση την πρόταση οι εργοδότες θα πρέπει να καταβάλουν πλήρεις πληρωμές προς τον εργολάβο για μηνιαία τιμολόγια από τον Μάιο του 2017 χωρίς καμία αποκοπή. Το συνολικό ύψος των απλήρωτων τιμολογίων αντιστοιχούν στο ποσό των €5.505.261 σύμφωνα με το ΣΑΛ. Απ’ αυτό το ποσό, τα €2.750.000 θα πρέπει να πληρωθούν, ενώ τα υπόλοιπα €2.755.261 θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα μέχρι την επίλυση της διαφοράς για “χαμηλή παραγωγή βιοαερίου”. Στο θέμα της πληρωμής υπάρχει και διαφορά μεταξύ του ΣΑΛ και της τ/κ κοινότητας η οποία αδυνατεί να πληρώσει μέρος των προβλεπόμενων χρεώσεων για τα έξοδα συντήρησης του εργοστασίου. Σύμφωνα με τις αξιώσεις του ΣΑΛ, θα πρέπει να καταβληθούν από την ε/κ κοινότητα
€1.242.216 και από την τ/κ κοινότητα €1.507.783. Σημειώνεται ότι ο δήμαρχος Λευκωσίας και πρόεδρος του ΣΑΛ κ. Κ. Γιωρκάτζης δηλώνει κώλυμα και δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις για το θέμα καθώς ο εκπρόσωπος του εργολάβου στην Κύπρο είναι πρώτος εξάδελφός του.Δημήτρης Στρατής

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.