Η ΕΕ εκταμιεύει 8 εκ. ευρώ για προστασία του αφρικανικού ελέφαντα και προστατευόμενων ειδών δέντρου

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ

Η Koμισιόν και η Γραμματεία της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES) ανακοίνωσαν σήμερα τη σημαντική οικονομική συνεισφορά ύψους 8 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για τη στήριξη της αειφόρου διαχείρισης ορισμένων ειδών δένδρων μέσω της CITES , και την επιβίωση των αφρικανικών ελεφάντων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση, σύμφωνα με την Κομισιόν, συμβάλει στη διατήρηση και την αειφόρο χρήση σπάνιων και πολύτιμων ειδών δένδρων σε πολλές χώρες πλούσιες σε βιοποικιλότητα ανά τον κόσμο και θα υποστηρίξει την προστασία των αφρικανικών ελεφάντων από τους λαθροθήρες.

Η απόφαση αφορά περισσότερα από 900 είδη δένδρων, πολλά από τα οποία είναι ιδιαίτερα πολύτιμα. Οι χώρες θα βοηθηθούν στη λήψη μέτρων διατήρησης και διαχείρισης για να διασφαλίσουν ότι το εμπόριο ξυλείας, φλοιού, ελαίων και άλλων προϊόντων από είδη δένδρων που απαριθμούνται στον κατάλογο της CITES θα είναι ανιχνεύσιμο.

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα θα συμβάλει στη μεγιστοποίηση της συμβολής της CITES στους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), και συγκεκριμένα στο στόχο 15, καθώς σχετίζεται με την αειφόρο διαχείριση των δασών και την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Αυτό θα επιτευχθεί με τη βελτίωση της πρακτικής και τεχνολογικής ικανότητας για την ανάπτυξη ευρημάτων που δεν προκαλούν ζημιές, την ενίσχυση των δασοκομικών και οικολογικών γνώσεων για τη διαχείριση των ειδών δένδρων που απαριθμούνται στον κατάλογο της CITES, την αύξηση της ικανότητας προσδιορισμού των δασικών προϊόντων ξυλείας και ξυλείας και την αποτελεσματική ενημέρωση και τα συστήματα παρακολούθησης.

Η CITES θα συνεργαστεί στενά με τον Διεθνή Οργανισμό Τροπικής Ξυλείας (ITTO) και άλλους εταίρους για την επιβίωση των ελεφάντων μέσω του Ταμείου τεχνικής εμπιστοσύνης πολλαπλών χορηγών δημιουργήθηκε από τη CITES το 2010 για να στηρίξει την εφαρμογή σχεδίου δράσης, το οποίο αναπτύχθηκε από κοινού και εγκρίθηκε από τα 37 κράτη. Η στήριξη θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου αριθ. 15 του SDG 15, δηλαδή να λάβει επειγόντως μέτρα για τον τερματισμό της λαθροθηρίας και της εμπορίας προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας και να αντιμετωπίσει τόσο τη ζήτηση όσο και την προμήθεια παράνομων προϊόντων άγριων ζώων.

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.