Η Κομισιόν προτείνει νομικό πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην ΕΕ

ΠΗΓΗ KΥΠΕ

Η Κομισιόν επιθυμεί να ελέγχει όλες τις ξένες επενδύσεις που γίνονται στην ενέργεια, τις μεταφορές, τις υποδομές και τα δίκτυα, με σκοπό να διασφαλίσει ότι πληρούνται τα συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών μελών. Σε συνέχεια των μέτρων που ανακοίνωσε χθες ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ από το Στρασβούργο, η Κομισιόν σήμερα προτείνει και επισήμως ένα πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην ΕΕ.
 
Συγκεκριμένα, η Κομισιόν προτείνει ένα νέο νομικό πλαίσιο που θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να διασφαλίσει τα ουσιώδη συμφέροντά της από τους επενδυτές.
 
Το πλαίσιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 
- Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων από τα κράτη μέλη για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων διαφάνειας, του κανόνα της ίσης μεταχείρισης για τις ξένες επενδύσεις διαφορετικής προέλευσης και της υποχρέωσης να διασφαλίζονται επαρκείς δυνατότητες προσφυγής όσον αφορά αποφάσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των εν λόγω μηχανισμών επανεξέτασης.
 
- Μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Ο μηχανισμός μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν μια συγκεκριμένη ξένη επένδυση σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη άλλου κράτους μέλους.
 
- Έλεγχο εκ μέρους της Κομισιόν για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης στις περιπτώσεις που οι άμεσες ξένες επενδύσεις στα κράτη μέλη μπορεί να επηρεάσουν έργα ή προγράμματα που ενδιαφέρουν την Ένωση. Αυτό περιλαμβάνει έργα και προγράμματα στους τομείς της έρευνας («Ορίζοντας 2020»), του διαστήματος (Galileo), των μεταφορών (διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών – ΔΕΔ-Μ), της ενέργειας (ΔΕΔ-Ε) και των τηλεπικοινωνιών.
 
Επιπλέον η Κομισιόν  θα δημιουργήσει ομάδα συντονισμού για τις εισερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις, η οποία θα καλύψει όλα τα θέματα στο πλαίσιο του προτεινόμενου κανονισμού για τον έλεγχο, αλλά θα αποτελέσει και φόρουμ για μια ευρύτερη συζήτηση. Το ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων της θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό τομέων και στοιχείων του ενεργητικού που έχουν στρατηγικές συνέπειες από άποψη ασφάλειας, δημόσιας τάξης και/ή ελέγχου κρίσιμων στοιχείων του ενεργητικού σε εθνικό, διασυνοριακό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ομάδα θα προεδρεύεται από την Κομισιόν και θα απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των κρατών μελών.
 
Η ομάδα θα ανταλλάξει πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές, καθώς και αναλύσεις σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Θα συζητήσει θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι επιδοτήσεις και άλλες πρακτικές από τρίτες χώρες που διευκολύνουν στρατηγικές εξαγορές.
 
Δεύτερον, έως το τέλος του 2018, θα προβεί σε εμπεριστατωμένη ανάλυση των ροών άμεσων ξένων επενδύσεων στην ΕΕ, η οποία θα εστιάζει σε στρατηγικούς τομείς (όπως η ενέργεια, το διάστημα, οι μεταφορές) και στοιχεία του ενεργητικού (καίριες τεχνολογίες, υποδομές ζωτικής σημασίας, ευαίσθητα δεδομένα), ο έλεγχος των οποίων μπορεί να εγείρει ανησυχίες για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν ο επενδυτής ανήκει ή ελέγχεται από τρίτη χώρα ή επωφελείται από σημαντικές κρατικές επιδοτήσεις. Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Κομισιόν θα συλλέξει λεπτομερή δεδομένα, θα αναλύσει τις τάσεις και θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο των επενδύσεων, μεταξύ άλλων μέσω περιπτωσιολογικών μελετών.
 
Παρουσιάζοντας την απόφαση, ο  Αντιπρόεδρος Κατάινεν εξήγησε ότι η ΕΕ είναι και θα παραμείνει ένα από τα πλέον ανοικτά καθεστώτα επενδύσεων στον κόσμο. Σημείωσε βεβαίως ότι άμεσες ξένες επενδύσεις αποτελούν σημαντική πηγή ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας και καινοτομίας, ωστόσο συμπλήρωσε πως “δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε μπροστά στο γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ξένες εξαγορές μπορεί να είναι επιζήμιες για τα συμφέροντά μας”.
 
Επιπλέον, η αρμόδια για το εμπόριο Επίτροπος της ΕΕ Σεσίλια Μάλμστρομ δήλωσε ότι “στόχος των προτάσεών μας είναι να παραμείνει η ΕΕ ανοιχτή στις ξένες επενδύσεις, με ένα διαφανές και προβλέψιμο πλαίσιο που δεν εισάγει διακρίσεις. Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων θα μας επιτρέψει να αντιδρούμε συλλογικά και να υπερασπιζόμαστε τα ευρωπαϊκά στρατηγικά μας συμφέροντα όταν βρίσκονται σε κίνδυνο”.
 

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.