Καμπάνες €7.250 σε εταιρείες για ρύπανση της ατμόσφαιρας

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ

Συνολικές πρόστιμα ύψους €7.250 για παραβίαση των διατάξεων του νόμου για την ρύπανση της ατμόσφαιρας επιβλήθηκαν σε τέσσερις εταιρείες, κατόπιν ποινικών διώξεων που προώθησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε επαρχιακά δικαστήρια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, το επαρχιακό δικαστήριο Λευκωσίας επέβαλε συνολικά πρόστιμα €5.750 σε τρεις εταιρείες.

Πρόκειται για πρόστιμο ύψους €1.250 στην εταιρεία «ΟΡΥΚΤΑΚΟ ΛΤΔ» για λειτουργία μη αδειοδοτούμενης εγκατάστασης κατά παράβαση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2004 έως 2015 για την εγκατάσταση παραγωγής μπεντονίτη και ούμπρας στην Αγροκηπιά. Συγκεκριμένα, στις 7.10.2014 η εν λόγω εταιρεία λειτουργούσε την πιο πάνω εγκατάσταση χωρίς να εφαρμόσει τους καλύτερους ευλόγως εφικτούς τρόπους και μεθόδους για περιορισμό των διαφυγών σκόνης, με αποτέλεσμα να διαφεύγει σκόνη προς το περιβάλλον.

Στην εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Χ. ΜΥΛΩΝΑ (ΜΙΤΣΕΡΟΥ) ΛΤΔ» επεβλήθη πρόστιμο €2.250 για λειτουργία μη αδειοδοτούμενης εγκατάστασης κατά παράβαση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2004 έως 2015 για την εγκατάσταση παραγωγής σκύρων και άμμου στο Μιτσερό. Στις 7.10.2014 η εν λόγω εταιρεία λειτουργούσε την πιο πάνω εγκατάσταση χωρίς να εφαρμόσει τους καλύτερους ευλόγως εφικτούς τρόπους και μεθόδους για περιορισμό των διαφυγών σκόνης, με αποτέλεσμα να διαφεύγει σκόνη προς το περιβάλλον.

Επεβλήθη επίσης πρόστιμο €2.250 στην εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Χ. ΜΥΛΩΝΑ (ΜΙΤΣΕΡΟΥ) ΛΤΔ» για λειτουργία μη αδειοδοτούμενης εγκατάστασης κατά παράβαση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2004 έως 2015 για την εγκατάσταση παραγωγής σκύρων και άμμου στο Μιτσερό. Στις 8.10.2015 η εν λόγω εταιρεία λειτουργούσε την πιο πάνω εγκατάσταση χωρίς να εφαρμόσει τους καλύτερους ευλόγως εφικτούς τρόπους και μεθόδους για περιορισμό των διαφυγών σκόνης, με αποτέλεσμα να διαφεύγει σκόνη προς το περιβάλλον.

Τέλος, το επαρχιακό δικαστήριο Λεμεσού επέβαλε πρόστιμο €1.500 στην εταιρεία «MEDCON – KYTHREOTIS – NEMESIS ASPHALT LTD» για λειτουργία μη αδειοδοτούμενης εγκατάστασης κατά παράβαση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2004 έως 2015 για την εγκατάσταση παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος στην Παρεκκλησιά. Η εταιρεία στις 17.5.2017 λειτουργούσε την πιο πάνω εγκατάσταση χωρίς να εφαρμόσει τους καλύτερους ευλόγως εφικτούς τρόπους και μεθόδους για περιορισμό των διαφυγών σκόνης, με αποτέλεσμα να διαφεύγει σκόνη προς το περιβάλλον.

Σχολιάστε την είδηση

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.