Κέρδη μετά από φόρους €23,5 εκ., ανακοίνωσε για το 1o εξάμηνο η Eurobank Cyprus Ltd

ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ

Eπαναλαμβανόμενη κερδοφορία, η οποία ανήλθε στα 23,5 εκατομμύρια ευρώ μετά από φόρους, ανακοίνωσε η Eurobank Cyprus Ltd για το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία ανακοίνωσε σήμερα η Eurobank Cyprus Ltd, η τράπεζα διαθέτει «σημαντική πλεονάζουσα ρευστότητα», με τις καταθέσεις να φτάνουν στα 3.777 εκ. ευρώ και το δείκτη δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων των δανείων που εξασφαλίζονται με καταθέσεις) να ανέρχεται στο 29%.

Η Eurobank Cyprus Ltd αναφέρει επίσης ότι διαθέτει πολύ καλή ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου, με τον δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPE ratio στη βάση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ΕΑΤ) να παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός, στο 5,5%, ενώ υπάρχει αποτελεσματική διαχείριση του κόστους λειτουργίας, με τον δείκτη Κόστους προς Έσοδα στο 30%.

Τα επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματα, σύμφωνα με την Eurobank Κύπρου, καταδεικνύουν ότι η τράπεζα συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με σταθερά βήματα, έχοντας ως βάση το πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας της και την ορθολογιστική διαχείριση των κινδύνων.

Κυπριακή οικονομία

Αναφερόμενη στην κυπριακή οικονομία, η Eurobank Cyprus Ltd χαρακτηρίζει θετικές τις εξελίξεις του πρώτου εξαμήνου 2017 για την κυπριακή οικονομία με ρυθμό ανάπτυξης 3,5% και σημειώνει ότι το κόστος δανεισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται σε σταθερά πτωτική πορεία, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής και επιβεβαιώνει τη σταθερή και απρόσκοπτη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς αγορές.

Αυτό υποστηρίζεται επίσης και από την πρόσφατη αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s λόγω βελτίωσης της οικονομικής ανθεκτικότητας, της σταθερής δημοσιονομικής υπεραπόδοσης και τις ευνοϊκές προοπτικές της οικονομίας, προσθέτει.

H Eurobank Κύπρου αναφέρει ότι παραμένει αισιόδοξη για το μέλλον της χώρας μας και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της οικονομίας και υπογραμμίζει ότι «σημαντική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων παραμένουν οι τομές και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο λειτουργίας του κράτους, ούτως ώστε η κρατική μηχανή να γίνει πιο αποτελεσματική και να εξυπηρετήσει καλύτερα, οικονομικότερα και ταχύτερα τον πολίτη και τις επιχειρήσεις».

«Θεωρούμε επίσης σημαντική την εντατικοποίηση των σχεδιασμών για ταχύτερη μείωση του δημοσίου χρέους, όπως και την ενδυνάμωση των προσπαθειών για βελτίωση/αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει η χώρα μας σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες», προσθέτει.Τέλος, η Eurobank Κύπρου διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία και τις βιώσιμες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες αλλά και να δημιουργεί θέσεις εργασίας στη βάση της ανάπτυξης των εργασιών της.

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.