Μεγάλες πωλήσεις δανείων από τον Σεπτέμβριο

1477

Αλλαγή στρατηγικής από τις τράπεζες μετά τα εξαμηνιαία αποτελέσματα

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Πωλήσεις μεγάλων πακέτων δανείων ετοιμάζουν οι τράπεζες από τον Σεπτέμβριο, αμέσως μετά την ανακοίνωση των εξαμηνιαίων τους αποτελεσμάτων. Τα πακέτα θα περιλαμβάνουν κυρίως δάνεια εταιρειών με εξασφαλίσεις μεγάλα ακίνητα, ωστόσο είναι πολύ πιθανό να ενταχθούν και δάνεια νοικοκυριών, τα οποία αφορούν την αγορά κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές προέρχονται τόσο από την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό (κυρίως ξένα ταμεία).
Όπως ανέφεραν στην εφημερίδα μας κύκλοι από το χώρο των τραπεζών, υπήρξαν και στο παρελθόν διαβουλεύσεις για πώληση δανείων, ωστόσο κολλούσαν πάντα σε δύο σημεία. Πρώτον ότι οι προβλέψεις των τραπεζών ήταν χαμηλές σε σχέση με το τεράστιο ύψος των μη εξυπηρετουμένων δανείων και δεύτερον ότι οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές ζητούσαν έκπτωση που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσε κατά πολύ το 50%. Ωστόσο με την πάροδο του χρόνου τα δεδομένα ανατράπηκαν, αφού από τη μία οι τράπεζες αύξησαν τις προβλέψεις τους, ενώ από την άλλη οι υποψήφιοι αγοραστές μείωσαν τις απαιτήσεις τους, με αποτέλεσμα να ανοίξει ξανά ο κύκλος των διαβουλεύσεων. Επίσης στην αλλαγή του κλίματος συνέβαλε η σταδιακή μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και η επιτυχής πορεία μεγάλου αριθμού αναδιαρθρώσεων που έγιναν στο παρελθόν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού των αποπληρωμών, η οποία σε συνδυασμό με τα πιο πάνω φαίνεται ότι έπεισε τους ενδιαφερόμενους αγοραστές να μειώσουν τις απαιτήσεις τους.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας τον Μάρτιο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια για τις εγχώριες εργασίες των τραπεζών ανήλθαν συνολικά στα 23,206 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις στα 9,909 εκατ. ευρώ (ποσοστό 42,7% επί των μη εξυπηρετούμενων δανείων). Ενδεικτικά το Νοέμβριο του 2016 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν 23,877 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις 9,195 εκατ. ευρώ (ποσοστό κάλυψης 38,5%). Επίσης τον Μάρτιο του 2015 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν 27,590 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις 9,002 εκατ. ευρώ (ποσοστό κάλυψης 32,6%). Δηλαδή η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε συνδυασμό με την αύξηση των προβλέψεων, έφερε αύξηση της κάλυψης κατά σχεδόν 10 μονάδες βάσης σε διάστημα ενός έτους.
Από την άλλη οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μείωσαν τις απαιτήσεις τους για έκπτωση γύρω στο 50% και πιο κάτω, με αποτέλεσμα να συγκλίνουν πλέον οι δύο παράμετροι.

 

«Κλειδί» τα εξαμηνιαία αποτελέσματα

Πηγές από τις τράπεζες χαρακτήρισαν ως «κλειδί» τα εξαμηνιαία αποτελέσματα των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν περί τα τέλη Αυγούστου. Όπως μας ανέφεραν θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση των προβλέψεων ενώ τα αποτελέσματα θα καταδείξουν και αυτά την περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ανοίγοντας το δρόμο για ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων για την πώληση δανείων.

Πακέτα με εμπορικά αλλά και οικιστικά ακίνητα

Το ενδιαφέρον των αγοραστών επικεντρώνεται σε εμπορικά ακίνητα. Ωστόσο οι τράπεζες επιθυμούν να εντάξουν στα πακέτα και οικιστικά.
Πάντως τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τράπεζες έχουν προετοιμαστεί και για τα δύο ενδεχόμενα.
Στις επιχειρήσεις τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν τον Μάρτιο στα 10,728 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις στα 4,823 εκατ. ευρώ (ποσοστό κάλυψης 45%). Ενδεικτικά τον Νοέμβριο του 2016 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν 11,279 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις 4,461 εκατ. ευρώ (ποσοστό κάλυψης 39,6%). Επίσης τον Μάρτιο του 2015 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν 13,813 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις 4,432 εκατ. ευρώ (ποσοστό κάλυψης 32,1%). Δηλαδή σε ένα χρόνο το ποσοστό κάλυψης αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης.
Στα νοικοκυριά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν τον Μάρτιο στα 11,989 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις στα 4,808 εκατ. ευρώ (ποσοστό κάλυψης 40,1%). Ενδεικτικά τον Νοέμβριο του 2016 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν 12,168 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις 4,533 εκατ. ευρώ (ποσοστό κάλυψης 37,3%). Επίσης τον Μάρτιο του 2015 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν 12,698 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις 4,235 εκατ. ευρώ (ποσοστό κάλυψης 33,3%). Δηλαδή σε ένα χρόνο το ποσοστό κάλυψης αυξήθηκε κατά σχεδόν 7 μονάδες βάσης.
Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι τα πακέτα που ετοιμάζουν οι τράπεζες θα περιλαμβάνουν κυρίως εμπορικά ακίνητα, αλλά πολύ πιθανό να προστεθούν και αρκετά οικιστικά.

Πώς θα γίνουν οι πωλήσεις δανείων

Όπως μας ανέφεραν στελέχη των τραπεζών, οι πωλήσεις δανείων θα γίνουν με συνδυασμένες φόρμουλες.
Για παράδειγμα στις περιπτώσεις που το ενδιαφέρον προέρχεται από άλλη εγχώρια τράπεζα οι διαβουλεύσεις αφορούν συμφωνίες που περιλαμβάνουν μετρητά αλλά και μετοχές. Επίσης η έκπτωση κυμαίνεται στο ύψος των προβλέψεων που περιλαμβάνονται στα βιβλία των τραπεζών.
Αντίθετα στις περιπτώσεις που το ενδιαφέρον προέρχεται από ταμεία του εξωτερικού, οι διαβουλεύσεις αφορούν συμφωνίες που περιλαμβάνουν μετρητά και ανάθεση της είσπραξης πίσω στις τράπεζες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως μας ανέφεραν τα στελέχη των τραπεζών, η έκπτωση κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μεγαλύτερη, αφού θα συνυπολογιστεί το κέρδος που θα έχει η τράπεζα στη συνέχεια από την εκτέλεση της εργασίας της είσπραξης.

 
Πέφτουν τα επιτόκια, αλλά οι στρόφιγγες παραμένουν κλειστέςΤα επιτόκια των δανείων καταγράφουν πτωτική πορεία τους τελευταίους μήνες, ωστόσο οι στρόφιγγες παραμένουν κλειστές.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Μάιο ο σύνθετος δείκτης του κόστους δανεισμού για νέα δάνεια προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας ανήλθε στο 2,82%, σε σύγκριση με 3,13% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
Επίσης ο σύνθετος δείκτης του κόστους δανεισμού για νέα δάνεια προς τις επιχειρήσεις ανήλθε στο 3,99%, σε σύγκριση με 4,24% πέρσι.
Δηλαδή το κόστος δανεισμού για τα νοικοκυριά μειώθηκε κατά 0,31%, ενώ για τις επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,25%.
Παρά ταύτα το σύνολο των δανείων προς τα νοικοκυριά μειώθηκε στα 21,519 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο, σε σύγκριση με 22,219 εκατ. ευρώ πέρσι. Επίσης το σύνολο των δανείων προς τις επιχειρήσεις μειώθηκε στα 19,702 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 22,900 εκατ. ευρώ πέρσι.
Δηλαδή σε διάστημα ενός έτους τα δάνεια των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 700 εκατ. ευρώ, ενώ των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 3,198 εκατ. ευρώ.
Η μείωση στα δάνεια των νοικοκυριών οφείλεται κυρίως στις αναδιαρθρώσεις, ενώ η μείωση στις επιχειρήσεις οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανταλλαγές χρέους με ακίνητα.
Ωστόσο οι τράπεζες εκτιμούν ότι οι πιο πάνω λύσεις δεν οδηγούν σε ταχεία μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, εξ ου και η στροφή προς άλλες επιλογές όπως η πώληση δανείων.

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.