Ο Γ. Χρυσάνθου νέος αντιδήμαρχος Στροβόλου

342
SOURCE ΚΥΠΕ
unnamed

Νέος Αντιδήμαρχος Στροβόλου είναι ο Γεώργιος Χρυσάνθου, Δημοτικός Σύμβουλος του ΔΗΣΥ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου, στην 578η συνεδρία του η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 36 του Περί Δήμων Νόμου, έχει εκλέξει στη θέση του Αντιδημάρχου τον Γεώργιο Χρυσάνθου, Δημοτικό Σύμβουλο του ΔΗΣΥ.

SOURCE ΚΥΠΕ