Ολο και περισσότερα σχολεία θέλουν να ενταχθούν στο ΔΡΑ.Σ.Ε

Φωτογραφία: Φίλιππος Χρίστου

Από το Σεπτέμβριο εφαρμόζεται σε 96 σχολεία με πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές 

Σε 96 σχολεία αναμένεται να εφαρμοστεί από τη νέα σχολική χρονιά το Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης» (ΔΡΑ.Σ.Ε.), που έχει ως στόχο την οικονομική ανόρθωση και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, μέσα από την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σύμφωνα με την   αρμόδια Λειτουργό Εφη Ιωαννίδου το πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε επεκτείνεται από την νέα σχολική χρονιά 2017-2018 και θα καλύψει περίπου το 15% του μαθητικού πληθυσμού.  Με την επέκταση του προγράμματος, τα οφέλη του θα καρπωθούν συνολικά 96 σχολικές μονάδες και οι μαθητές τους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, το ΔΡΑ.Σ.Ε. υλοποιείται σε 89 σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια/Λύκεια, Τεχνικές Σχολές), καλύπτοντας περίπου το 12,5% των μαθητών. Την επόμενη σχολική χρονιά 2017-2018, η εφαρμογή του προγράμματος θα επεκταθεί σε 7 επιπρόσθετες σχολικές μονάδες, καλύπτοντας περίπου το 15% του μαθητικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα όπως μας ανάφερε η κ.Ιωαννίδου θα επεκταθεί σε ακόμη πέντε δημοτικά σχολεία, δυο γυμνάσια-Λύκεια και σε ακόμη μία Τεχνική Σχολη. 

Ενδεικτικό είναι πάντως το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από σχολεία για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ωστόσο όπως  σημείωσε η κ.Ιωαννίδου τόσο η επιλογή των επιπρόσθετων σχολικών μονάδων, όπως και των 89 που συμμετείχαν φέτος στο πρόγραμμα, γίνεται στη βάση συγκεκριμένων αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκονται. 

Στα πλαίσια του ΔΡΑ.Σ.Ε.,  δίνεται η δυνατότητα στις επιλεγμένες σχολικές μονάδες να εφαρμόσουν σύγχρονα προγράμματα και ποικίλες δράσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η προσφορά προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης στους μαθητές (σε πρωινό και απογευματινό χρόνο), η προσφορά πρόσθετης ψυχοκοινωνικής στήριξης από ειδικούς επιστήμονες, η προσφορά επιμόρφωσης και κατάρτισης των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και η παροχή υποστηρικτικού/τεχνολογικού εξοπλισμού στα σχολεία. 

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2016-17 λειτούργησαν τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης τόσο σε πρωινό, όσο και σε απογευματινό χρόνο και για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων απασχολήθηκαν περίπου 630 νέοι πτυχιούχοι. Επίσης, τα σχολεία έχουν ενισχυθεί με παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού και το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από ειδικούς επιστήμονες για τα Κέντρα Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Οπως σημείωσε η κ.Ιωαννίδου τα Κέντρα θα προσφέρουν μεταξύ άλλων και βιωματικά εργαστήρια προς τους μαθητές και τις οικογένειες τους. 

Σε ότι αφορά τα οφέλη από την ένταξη σχολείων στο ΔΡΑ.Σ.Ε. αυτά είναι πολλαπλά.  Οπως για παράδειγμα:

  • Στήριξη ευάλωτων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού. 
  • Πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων παραβατικότητας, σχολικής αποτυχίας και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 
  • Ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών και του επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Υποστήριξη αλλόγλωσσων οικογενειών σε θέματα έγκαιρης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και βελτίωσης των κοινωνικών δεξιοτήτων τους. 
  • Υποστήριξη μαθητών/τριών με χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να διασφαλισθεί η ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 
  • Άμεση υποστήριξη μαθητών/τριών (και κατ’ επέκταση των οικογενειών) που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού. 
  • Υποστήριξη μαθητών/τριών που παρουσιάζουν υψηλό ρίσκο να παραμείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι και να αποφοιτήσουν από το σχολείο χωρίς να κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.
  • Δημιουργία περίπου 650 θέσεων απασχόλησης για νέους επιστήμονες. 

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι για τη λειτουργία του προγράμματος υπάρχει τόσο εξωτερική όσο και εσωτερικές αξιλογήσεις που αφορούν όχι μόνο στη μαθησιακή πορεία των μαθητών αλλά και η κοινωνικο συναισθηματική κατάσταση τους. 

Η εφαρμογή του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. άρχισε τη σχολική χρονιά 2015-2016, έχοντας ως κύριο σκοπό την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση και τους μαθητές και ως επιμέρους στόχους τη διασφάλιση της κοινωνικής πρόνοιας και τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με τον περιορισμό του κινδύνου κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη μείωση της σχολικής αποτυχίας, της παραβατικότητας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 

Το πρόγραμμα το οποίο ανέρχεται στα 12 εκ. ευρώ  συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 15% από εθνικούς πόρους.Ελένη Κωνσταντίνου

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.