Πωλείται όπως είναι επιπλωμένη… η CYTA Hellas

712

Ιδρύθηκε το 2007 και μέχρι σήμερα έλαβε χρηματοδότηση 212,6 εκατ. ευρώ

 

Η Cyta ανακοίνωσε χθες και επίσημα την έναρξη της διαδικασίας για πώληση της θυγατρικής της στην Ελλάδα, Cyta Hellas. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 και μέχρι σήμερα έλαβε χρηματοδότηση από τον όμιλο της μητρικής Cyta περίπου 212,6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο τα αποτελέσματά της εξακολουθούν να είναι αρνητικά, με αποτέλεσμα να αυξάνονται κάθε χρόνο οι συσσωρευμένες ζημιές. Χθες η Cyta καταχώρισε σε εφημερίδα στην Ελλάδα (Καθημερινή) και στους Financial Times υποβολή ενδιαφέροντος για εξαγορά της Cyta Hellas.

Η πορεία της θυγατρικής της Cyta στην Ελλάδα απασχόλησε πάμπολλες φορές τόσο το υφιστάμενο όσο και τα προηγούμενα ΔΣ του Οργανισμού, καθώς επίσης τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά και το Κοινοβούλιο. Μάλιστα τον Μάιο του 2016 υπήρξαν δημοσιεύματα για ενδιαφέρον εξαγοράς της εταιρείας, ωστόσο το ΔΣ (υπό την προεδρία του ΓΔ του Υπουργείου Οικονομικών, Χρίστου Πατσαλίδη) εξέδωσε ανακοίνωση ότι «δεν υπάρχει πρόταση ενδιαφέροντος για τη Cyta Ελλάδος και δεν διενεργείται καμία σχετική διαδικασία». Μάλιστα ανέφερε ότι «η Cyta Ελλάδος προσθέτει δύναμη στη συνολική αξία του ομίλου» και ότι «είναι μία επένδυση με στρατηγικά χαρακτηριστικά στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας».

Ακόμη στην ίδια ανακοίνωση αναφέρετο ότι «ετοιμάζεται πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο». Τελικά στο τέλος του 2016 η εταιρεία παρουσίασε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψους 63,7 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου περιλήφθηκε πρόνοια στον Προϋπολογισμό του 2017, αφού η καθαρή θέση της Cyta Hellas παρουσίασε έλλειμμα 15,6 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το 2016 η Cyta Hellas έλαβε χρηματοδότηση μέσω του Προϋπολογισμού της Cyta ύψους 4 εκατ. ευρώ και έγινε αύξηση κεφαλαίου.

 

Υποχρεώσεις 256,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με εμπιστευτικό σημείωμα το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του Οργανισμού, η συνολική χρηματοδότηση της Cyta Hellas από τον όμιλο της μητρικής της Cyta ανήλθε στα 212,6 εκατ. ευρώ και αποτελείτο από 165,5 εκατ. ευρώ υπό μορφή κεφαλαίου, 33,7 εκατ. ευρώ δανειακές συμβάσεις και 13,4 εκατ. ευρώ τρέχουσες εμπορικές υποχρεώσεις (κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016).

Επίσης η εταιρεία έχει δάνεια σε τράπεζες τα οποία την 31η Δεκεμβρίου 2016 ανέρχονταν σε 27,5 εκατ. ευρώ, καθώς και τρέχουσες εμπορικές υποχρεώσεις προς τρίτους ύψους 16,8 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές συσσωρευμένες υποχρεώσεις της Cyta Hellas κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 προς τον όμιλο της Cyta και προς πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένου και του συνόλου τρεχουσών εμπορικών υποχρεώσεων, ανέρχονταν σε 256,9 εκατ. ευρώ. Επίσης η εταιρεία είχε ρυθμισμένες φορολογικές υποχρεώσεις προς το ελληνικό κράτος ύψους 6,3 εκατ. ευρώ, καθώς και ρυθμισμένες υποχρεώσεις προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύψους 1,6 εκατ. ευρώ.

 

Αρνητική θέση μέχρι το 2020

Στο σημείωμα το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή αναφέρετο ακόμη ότι «με το υφιστάμενο επιχειρησιακό πλάνο της εταιρείας η ανάγκη χρηματοδότησης της αρνητικής καθαρής της θέσης αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και το 2020, ενώ η ανάγκη σε μετρητά εκτιμάται ότι επίσης θα υφίσταται τουλάχιστον μέχρι το 2019».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.