Προτεραιότητα για τη Βουλή η ρύθμιση για πληρωμένη άδεια πατρότητας – Οδηγείται αύριο στην Επιτροπή Εργασίας

672

 

Στα θέματα προτεραιότητας θέτει η Επιτροπή Εργασίας της Βουλής τη ρύθμιση για πληρωμένη άδεια πατρότητας.
Το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, ωστόσο έχει περιληφθεί στην ατζέντα της συνεδρίας της Επιτροπής Εργασίας για αύριο Τρίτη, 20 Ιουνίου. Στη συνεδρία κλήθηκαν να παραστούν η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, η πρόεδρος και τα μέλη του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Χωρισμένων Γυναικών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Διαζευγμένων Πατέρων, του Κυπριακού Λόμπι Γυναικών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και της Ένωσης Χήρων Ανδρών.
Η Επιτροπή θα εξετάσει συνολικά πέντε νομοσχέδια τα οποία αφορούν τη ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία της πατρότητας και της μητρότητας, καθώς και το δικαίωμα παροχής σύνταξης χηρείας και το δικαίωμα παροχής ορισμένων επιδομάτων για την περίοδο που ο δικαιούχος απουσιάζει στο εξωτερικό.

Άδεια πατρότητας
Το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμος του 2017» αφορά την παροχή άδειας πατρότητας δύο συνεχόμενων εβδομάδων σε συζύγους των οποίων η σύζυγος γέννησε ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας ή ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν συντελέσει υιοθεσία παιδιού μέχρι 12 ετών. Στο νομοσχέδιο ορίζεται όπως η άδεια λαμβάνεται εντός περιόδου που αρχίζει από την εβδομάδα τοκετού/υιοθεσίας και λήγει 16 εβδομάδες αργότερα. Επίσης καθορίζεται ότι η περίοδος αυτή δύναται να επεκταθεί λόγω είτε πρόωρου τοκετού ή/και πολλαπλής κύησης. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο ρυθμίζονται τα ζητήματα που άπτονται του υπό αναφορά δικαιώματος, δηλαδή η προειδοποίηση για λήψη άδειας πατρότητας, η διασφάλιση δικαιωμάτων μισθωτού, οι υποχρεώσεις του εργοδότη, οι ποινές και αδικήματα κ.ο.κ.
Το δεύτερο νομοσχέδιο το οποίο τιτλοφορείται «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Παροχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017» αφορά τη ρύθμιση επιμέρους διαδικαστικών ζητημάτων που άπτονται της καταβολής των παροχών που προνοούνται στην περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία, ώστε να περιληφθεί η φράση «επίδομα πατρότητας».
Το τρίτο νομοσχέδιο το οποίο τιτλοφορείται «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου)(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017» αφορά την κατανομή εισφορών στους Λογαριασμούς του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η βραχυπρόθεσμη όσο και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Λογαριασμού Λοιπών Παροχών, εφόσον θα καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων βάσει νόμου επίδομα πατρότητας. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των Κανονισμών ορίζεται η 1η Ιανουαρίου. Όπως αναφέρεται στην σχετική έκθεση αυτό έγινε για καθαρά λογιστικούς λόγους.
Παρένθετη μητέρα
Το τέταρτο νομοσχέδιο, το οποίο τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017», αφορά την τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε η γυναίκα που αποκτά παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας να καθίσταται δικαιούχα της άδειας μητρότητας αλλά και των λοιπών δικαιωμάτων που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία για τις βιολογικές μητέρες και τις μητέρες που υιοθετούν παιδί. Παράλληλα, στο υπό αναφορά νομοσχέδιο έχει περιληφθεί πρόνοια που ρυθμίζει το δικαίωμα της παρένθετης μητέρας σε άδεια μητρότητας για περίοδο 14 αντί 18 εβδομάδων, μετά τον τοκετό.

Μητρότητα – Πατρότητα

Το πέμπτο νομοσχέδιο, το οποίο τιτλοφορείται «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017», προνοεί τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να καθίστανται δικαιούχες επιδόματος μητρότητας μητέρες που αποκτούν παιδί με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και οι παρένθετες μητέρες. Επίσης εισάγεται πρόνοια ώστε να καθίστανται δικαιούχοι επιδόματος πατρότητας οι σύζυγοι των οποίων η σύζυγος γέννησε ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας ή ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν συντελέσει υιοθεσία παιδιού μέχρι 12 ετών. Ακόμη γίνεται τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε δικαιούχος που απουσιάζει από την Κύπρο (σε χώρες της ΕΕ, αλλά και σε τρίτη χώρα) για σκοπούς συνοδείας νεογέννητου παιδιού που νοσηλεύεται στο εξωτερικό, να μην εκπίπτει του δικαιώματός του σε επίδομα μητρότητας ή πατρότητας για το χρονικό διάστημα απουσίας στο εξωτερικό, νοουμένου ότι εξασφαλίσει την έγκριση του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά την επιστροφή του στην Κύπρο.

Σύνταξη χηρείας

Εν τω μεταξύ στο ίδιο πακέτο νομοσχεδίων περιλαμβάνεται και η ρύθμιση θεμάτων που άπτονται του δικαιώματος σε σύνταξη χηρείας. Όπως αναφέρεται στο σχετικό σημείωμα, κρίθηκε αναγκαίο όπως στο πλαίσιο του υπό αναφορά τροποποιητικού νομοσχεδίου περιληφθεί νέα πρόνοια, σύμφωνα με την οποία απαιτείται γάμος χρονικής διάρκειας πέντε ετών τουλάχιστον για την εξασφάλιση δικαιώματος σε σύνταξη χηρείας, σε περίπτωση που ο γάμος τελέστηκε μετά τη συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας.

 

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.