Ρυθμίσεις για παλιά χρέη €77 εκατ. που δόθηκαν μέσω Δανειστικών Επιτρόπων

1291

Ρυθμίσεις για δάνεια ύψους 77 εκατ. ευρώ, τα οποία παραχωρήθηκαν στο παρελθόν από το κράτος μέσω των Δανειστικών Επιτρόπων, αλλά δεν αποπληρώθηκαν ποτέ, προωθεί το Γενικό Λογιστήριο. Μάλιστα για το σκοπό αυτό κατατέθηκε ήδη σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή το οποίο αναμένεται να συζητηθεί τη Δευτέρα 24 Απριλίου στην Επιτροπή Οικονομικών, ώστε να προωθηθεί στην Ολομέλεια για ψήφιση το ταχύτερο δυνατόν.

Οι ρυθμίσεις που προωθούνται αφορούν τη δυνατότητα των Δανειστικών Επιτρόπων να προβαίνουν σε αναδιαρθρώσεις δανείων μέσω κεφαλαιοποίησης καθυστερήσεων, παράταση στη διάρκεια αποπληρωμής, χορήγηση περιόδου χάριτος, μείωση επιτοκίου, μη χρέωση τόκων υπερημερίας για καθορισμένο διάστημα και διακανονισμούς με τους οφειλέτες ή/και τους εγγυητές για είσπραξη ολόκληρης ή μέρους της οφειλής. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την προώθηση των ρυθμίσεων θα απαιτείται και η συγκατάθεση του οφειλέτη ή/και του εγγυητή. Επίσης οι Επίτροποι θα έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν την ανάληψη αποπληρωμής της οφειλής από φυσικό ή νομικό πρόσωπο άλλο από τον αρχικό οφειλέτη ή τους εγγυητές, αλλά και να προβαίνουν σε μερική ή ολική διαγραφή οφειλών.

Ο θεσμός της παραχώρησης δανείων μέσω του Ταμείου Δημοσίων Δανείων τερματίστηκε από το 2007. Ωστόσο πολλά από αυτά τα δάνεια δεν κατέστη δυνατό να αποπληρωθούν για διαφόρους λόγους. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο έχει διαπιστωθεί ότι αρκετοί οφειλέτες είτε δεν συνεργάζονται για την αποπληρωμή των οφειλών τους είτε ακόμα θεωρούσαν το δάνειο ως χορηγία. Λόγω αυτής της κατάστασης, όπως αναφέρει το Γενικό Λογιστήριο σε σημείωμά του προ τη Βουλή, προκύπτει η ανάγκη για ρύθμιση των οφειλών μέσω διαφόρων πρακτικών που χρησιμοποιούνται και από τα πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να μπορέσει να εισπραχθεί το μεγαλύτερο δυνατό ποσό από τις καθυστερημένες οφειλές.
Όπως δήλωσε στην εφημερίδα μας πηγή από το Γενικό Λογιστήριο, οι καθυστερημένες οφειλές προς το Ταμείο Δημοσίων Δανείων ανέρχονται σήμερα στα 77 εκατ. ευρώ περίπου. Από αυτά τα δάνεια σχεδόν το 70% είναι μη εξυπηρετούμενα.

Το Ταμείο Δημοσίων Δανείων παραχωρούσε δάνεια μέχρι το 2007 τα οποία αφορούσαν κυρίως την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας και διαφόρους άλλους σκοπούς που γενικά συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της Κύπρου. Τα δάνεια παραχωρούνταν με ευνοϊκότερους όρους σε σύγκριση με τα πιστωτικά ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα, με σταθερά επιτόκια ύψους 2 – 6%, επιτόκιο υπερημερίας 8 – 9%, περίοδο χάριτος 1-2 χρόνια κ.α.

Τα διάφορα σχέδια που λειτούργησαν κατά καιρούς αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την παραχώρηση δανείων προς Κοινοτικά Συμβούλια και Αρδευτικά Τμήματα για έργα αγροτικής ανάπτυξης και ανάπτυξης υδάτων, το Σχέδιο Δανειοδότησης Επιτροπών Αναδασμού, το Σχέδιο Αυτοεργοδότησης Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Ανωτέρων Σχολών για την ανάπτυξη της απασχόλησης, το Σχέδιο Συντήρησης/Αναπαλαίωσης Διατηρητέων Οικοδομών για την ανάπτυξη του πολιτισμού, το Σχέδιο Δανειοδότησης Γεωργοκτηνοτρόφων (μέσω της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας), τα Σχέδια Δανειοδότησης Ξενοδοχείων (για επαναδραστηριοποίηση εκτοπισθέντων ξενοδόχων, για την ανέγερση ξενοδοχείων στα ορεινά θέρετρα, στα παραλιακά θέρετρα κ.λπ.), το Σχέδιο Δανειοδότησης Δήμων, Σχολικών Εφορειών, Συμβουλίων Αποχετεύσεων, Ψαράδων, Ιδιοκτητών εστιατορίων, Φορτηγών, Περιφερειακών Εταιρειών Δημοσίων Οδικών Μεταφορών, το Σχέδιο Δανειοδότησης Φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό κ.α.
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.