Σύνδεση ορίων ηλικίας, επαγγελματικού βίου και προσδόκιμου επιβίωσης ζητά η Κομισιόν

675
ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ

 Αυξημένες προκλήσεις για τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς ο πληθυσμός γερνάει, καταγράφει η φετινή έκθεση για τις τάσεις στην αγορά εργασίας και την κοινωνία που δημοσίευσε η Κομισιόν και παρουσίασε η Επίτροπος Μαριάν Τάισεν.

Η Κομισιόν μάλιστα ζητά την “κατάλληλη σύνδεση μεταξύ της διάρκειας του επαγγελματικού βίου και του προσδόκιμου ζωής” και διάθεση κονδυλίων για την εκπαίδευση και την προώθηση της απασχολησιμότητας των ηλικιωμένων.

Η Κομισιόν προτείνει  προώθηση της δια βίου μάθησης, η χορήγηση παροχών κοινωνικής προστασίας, η συμβολή στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της απασχόλησης, καθώς και οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας.

Παρά το υψηλότερο από ποτέ επίπεδο συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ, η Επίτροπος καταγράφει ότι “η ΕΕ δεν μπορεί να έχει 90 εκατομμύρια ανθρώπου που είναι ακόμα οικονομικά ανενεργοί, τη στιγμή που οι ασφαλιστικές εισφορές από τους εργαζόμενους μειώνονται”. “Με πάνω από 234 εκατομμύρια εργαζόμενους, η απασχόληση στην ΕΕ δεν ήταν ποτέ τόσο υψηλή όσο σήμερα, ενώ η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδό της από τον Δεκέμβριο του 2008. Από το 2013 έχουν δημιουργηθεί 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ”, αναφέρει η έκθεση.

Η Επίτροπος κατά την παρουσίαση της έκθεσης, δήλωσε δημόσια ότι οι δημογραφικές τάσεις που καταγράφει η έκθεση δείχνουν πως στο μέλλον οι νέοι εργαζόμενοι θα πληρώνουν περισσότερες, αναλογικά εισφορές και θα λαμβάνουν πολύ μικρότερες συντάξεις σε σχέση με την εποχή των γονέων τους”. Σημείωσε μάλιστα ότι αυτή η κατάσταση δεν θα ανατραπεί χωρίς βαθιές τομές στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά συστήματα.

Η Μαριάν Τάισεν είπε μάλιστα ότι ι νέες γενιές επωμίζονται ένα ιδιαίτερα μεγάλο βάρος: αντιμετωπίζουν συχνά μεγαλύτερες δυσκολίες να βρουν μια θέση εργασίας, απασχολούνται πιο συχνά σε άτυπες και επισφαλείς μορφές εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη κάλυψή τους από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας.

“Οι σημερινοί νέοι και τα παιδιά τους μπορεί να καταλήξουν σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι οι γονείς τους. Δεν το θέλουμε αυτό. Πρέπει να αναλάβουμε αμέσως δράση. Με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θέλουμε να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε τα κοινωνικά μας πρότυπα και τις συνθήκες διαβίωσης για τις μελλοντικές γενιές”, τόνισε η Επίτροπος.

Σύμφωνα με την Κομισιόν παρά τις σταθερές βελτιώσεις του βιοτικού επιπέδου στην ΕΕ, οι νέοι δεν επωφελούνται εξίσου από αυτήν τη θετική εξέλιξη σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες γενεές. Επιπλέον, το μερίδιο των νεότερων ηλικιακών ομάδων στο εισόδημα από την εργασία μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου. Οι προκλήσεις αυτές επηρεάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι νεότερες γενεές στην οικογενειακή τους διαχείριση, όπως το να κάνουν παιδιά ή να αγοράσουν το δικό τους σπίτι. Η κατάσταση αυτή με τη σειρά της έχει αρνητικές συνέπειες για τα ποσοστά της γονιμότητας και, ως εκ τούτου, για τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων και την ανάπτυξη.Επιπλέον, αναμένεται ότι ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας θα μειώνεται κατά 0,3% κάθε έτος έως το 2060. Αυτό σημαίνει ότι ένα μικρότερο εργατικό δυναμικό θα κληθεί να διασφαλίσει τη σημερινή πορεία ανάπτυξης. Σημαίνει επίσης ότι, παράλληλα, ο αριθμός των εργαζομένων που θα συνεισφέρουν στα συνταξιοδοτικά συστήματα θα είναι μικρότερος –συχνά με εισφορές που θα είναι συχνά χαμηλότερες και/ή ακανόνιστες, καθώς δεν θα αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση και/ή τυπική εργασία– την ίδια ακριβώς περίοδο που θα εξαρτώνται από αυτούς περισσότεροι συνταξιούχοι. Κατά συνέπεια, οι σημερινοί νέοι εργαζόμενοι και οι μελλοντικές γενεές καλούνται να επωμιστούν, όπως φαίνεται, τη διπλή επιβάρυνση των δημογραφικών αλλαγών και της ανάγκης να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.