Στη Βουλή τα νομοσχέδια για πανεπιστήμια-εταιρείες

589

Στη Βουλή κατατέθηκαν χθες τροποποιητικά νομοσχέδια που αφορούν τη μετατροπή των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, που προκύπτουν μέσα από τα δημόσια πανεπιστήμια σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Τα εν λόγω νομοσχέδια τα οποία αφορούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ έλαβαν ήδη την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ όπως σημειώνεται στην εισηγητική έκθεση του Υπ. Οικονομικών στόχος είναι ο καθορισμός ενός κατάλληλου και σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου λαμβάνοντας υπόψιν και τη διεθνή πρακτική.
Συγκεκριμένα προτείνεται η τροποποίηση του βασικού νόμου του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ έτσι ώστε να μπορούν να ιδρύουν, να συστήνουν και να συμμετέχουν σε οργανισμούς, εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς ή άλλες οντότητες για την εκπλήρωση των σκοπών τους. Επιπλέον, θα μπορούν να διεξάγουν δραστηριότητες σε τομείς που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση και ανάπτυξη των περιουσιακών τους στοιχείων, των ερευνητικών ακαδημαϊκών και τεχνικών γνώσεων που έχουν στη διάθεσή τους, ή που δύναται να συγκεντρώσουν, των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας τους. Τέλος, εκσυγχρονίζονται οι διατάξεις του βασικού νόμου του ΠΚ και του ΤΕΠΑΚ που αφορούν τους σκοπούς των Πανεπιστημίων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή των πανεπιστημίων σε δραστηριότητες, οι οποίες συνάδουν με την ακαδημαϊκή ιδιότητα των μελών τους, ως μια σημαντική μορφή παρέμβασης στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, επιχειρηματικών, κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων του τόπου και της κοινωνίας γενικότερα. Εντάσσεται επίσης πρόνοια για ενθάρρυνση της δημιουργικότητας στα πανεπιστήμια και η ανάπτυξη συνεργασίας τους με επιχειρήσεις.

Η τροποποίηση των Κανονισμών του ΠΚ που αφορούν το ακαδημαϊκό και άλλο προσωπικό τους (οι οποίοι ισχύουν και για το ΤΕΠΑΚ μέχρι την έγκριση αντίστοιχων Κανονισμών που θα αφορούν μόνο το ΤΕΠΑΚ) έχει να κάνει με αλλαγές, έτσι ώστε το εν λόγω προσωπικό να μπορεί να συμμετέχει με ή χωρίς αντιμισθία, σε εξωτερικά ερευνητικά/διδακτικά προγράμματα, σε επιπρόσθετη διδασκαλία, στην παροχή υπηρεσιών, σε επιχειρηματικές δραστηριότητες αξιοποίησης της γνώσης και σε άλλες δραστηριότητες οι οποίες συνάδουν με την πανεπιστημιακή ιδιότητα, ως μια σημαντική μορφή παρέμβασης στη διαμόρφωση των διδακτικών, ερευνητικών, επιχειρηματικών, κοινωνικών και οικονομικών δρώμενων του τόπου και της κοινωνίας γενικότερα.
Όσον αφορά το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προχωρήσει σε αντίστοιχες τροποποιήσεις στον δικό του νόμο και κανονισμούς σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία άλλων τροποποιήσεων στο νόμο του ΑΠΚΥ που έχουν ήδη προωθηθεί.Ελένη Κωνσταντίνου

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.