Στο Ευρωκοινοβούλιο τα εργασιακά προβλήματα των διδακτορικών επιστημόνων

423

Την ίδια ώρα η ΔΕΔΕ αναμένει να ξεκινήσει ο διάλογος με το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τίθεται πλέον η συζήτηση για τα προβλήματα των Διδακτορικών Επιστημόνων. Όπως επισημαίνει η Συντεχνία ΔΕΔΕ στην προσπάθειά της να γνωστοποιήσει και να επιλύσει τα προβλήματα των επιστημόνων που εκπροσωπεί, απευθύνθηκε, πέραν από τους οργανωμένους φορείς σε τοπικό επίπεδο, και σε θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προσπάθειές της ευοδώθηκαν κατ’ αρχήν με την αποστολή κοινοβουλευτικής ερώτησης στην Κομισιόν από τον Ευρωβουλευτή Νεοκλή Συλικιώτη αναφορικά με τις εργασιακές συνθήκες των Διδακτορικών Επιστημόνων. Τα βασικά προβλήματα που κατατέθηκαν προς συζήτηση και επίλυση είναι •η αναγνώριση των πραγματικών καθηκόντων των Διδακτορικών Επιστημόνων, δηλαδή ανεξάρτητη διδασκαλία, επίβλεψη φοιτητών, ερευνητικές πρωτοβουλίες και συντονισμός ερευνητικών έργων, •η πλήρης πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, όπως έχουν όλοι οι άλλοι υπάλληλοι του πανεπιστημίου (π.χ. άδεια ασθενείας και μητρότητας, ασφάλιση υγείας, εισφορά εργοδότη στην κοινωνική ασφάλιση), •η ανάκληση των χρονικών περιορισμών όσον αφορά την επαναπασχόληση ατόμων που εκτελούν καθήκοντα διδασκαλίας, προκειμένου να διασφαλιστούν αξιοκρατικά κριτήρια πρόσληψης (η διάρκεια των συμβάσεων διδασκαλίας καθορισμένου και ωριαίας διάρκειας περιορίζεται σε 30 μήνες ανά πενταετή περίοδο), •η συγκρότηση ενός εθνικού σχεδίου ρύθμισης του επαγγέλματος του ερευνητή με βάση τα καθιερωμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η κοινοβουλευτική ερώτηση που κατατέθηκε επίσημα στις 30 Νοεμβρίου 2017 αφορά στα βήματα που προτίθεται να κάνει η Κομισιόν για να διασφαλίσει τα δικαιώματα αυτών των επιστημόνων και να αντιμετωπίσει αυτές τις μορφές εργασίας που δεν συνάδουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η σοβαρότητα των άλυτων ζητημάτων που αφορούν στους Διδακτορικούς Επιστήμονες στο Π.Κ. όπως και στα άλλα κυπριακά πανεπιστήμια αντανακλάται στην αποδοχή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τα θέσει στην ημερήσια διάταξη της επικείμενης συνεδρίας της στις 22 Φεβρουαρίου.

Ταυτόχρονα, η Κομισιόν δεσμεύτηκε να απαντήσει στο ερώτημα του ευρωβουλευτή Νεοκλή Συλικιώτη, το οποίο θέτει επιτακτικά τα δικαιώματα των Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας, όπως αυτά θα έπρεπε να καθορίζονται από τα καθιερωμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, δηλαδή από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ερευνητών, από τον Κώδικα Συμπεριφοράς για την Πρόσληψη Ερευνητών και από τις κατευθυντήριες οδηγίες EURAXESS.

Παράλληλα η ΔΕΔΕ αναμένει από τις Αρχές του Π.Κ. να υλοποιήσουν τη συμφωνία του περασμένου Ιουνίου και να αρχίσει ένας θεσμικός διάλογος για τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Ελένη Κωνσταντίνου

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.