Την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών, αποφάσισε το Υπουργικό

972
ΠΗΓΗ ΚΥΠΕ

Την εφαρμογή ενιαίας και ολοκληρωμένης πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση (ΕΜ) των εκπαιδευτικών, η οποία θέτει στο επίκεντρο της επιμόρφωσης τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του σχολείου, αλλά και των εκπαιδευτικών, αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενδυνάμωσης και της συνεχούς επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών με εστιασμένο και συστηματικό τρόπο, προώθησε την πιλοτική εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής κατά το 2015 – 2017».

Με αυτό τον τρόπο δόθηκε η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς αλλά και τα σχολεία να ικανοποιήσουν ανάγκες επιμόρφωσης και να απαμβλύνουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη σχολική μονάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου «έλαβε υπόψη την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής για την ΕΜ τόσο εσωτερικά, από το Υπουργείο Παιδείας, όσο και από εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την διεθνή βιβλιογραφία».

Με βάση την απόφαση, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), ως ο φορέας της Επαγγελματικής Μάθησης για το Υπουργείο Παιδείας, θα προχωρήσει σε διευρυμένη εφαρμογή/υλοποίηση της Επαγγελματικής Μάθησης.

Ως εκ τούτου, «όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα ετοιμάζουν και εφαρμόζουν Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών τους (ΣΔΕΜ), το οποίο θα ενταχθεί στο ευρύτερο Σχέδιο Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας».

Το εν λόγω ΣΔΕΜ θα πραγματοποιείται μέσα από συγκεκριμένα στάδια διάγνωσης αναγκών, καταρτισμού, υλοποίησης και απολογισμού και για τον σκοπό αυτό τα σχολεία θα έχουν στη διάθεσή τους Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης, μέσω της οποίας θα καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετικά στοιχεία.

Επίσης, «μικρός αριθμός σχολείων θα μπορεί να εκδηλώνει ετησίως ενδιαφέρον για ολόχρονη συστηματική στήριξη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών τους, για το υπό έμφαση θέμα που θα επιλέξουν».

Τα σχολεία αυτά θα εντάσσονται στο ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και θα εφαρμόζουν κατάλληλη μεθοδολογία, με τη στήριξη του ΠΙ.

Λειτουργοί του ΠΙ θα συνεργάζονται ολόχρονα με τα σχολεία αυτά ως υποστηρικτές, με απώτερο στόχο να επεκταθεί σταδιακά ο αριθμός των σχολείων που τυγχάνουν συστηματικής στήριξης μέσω του ειδικού Προγράμματος Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης.

Ομοίως, τα σχολεία αυτά θα έχουν στη διάθεσή τους την Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης για υποβολή ηλεκτρονικών στοιχείων.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το θέμα, σε κάθε σχολείο ορίζεται Συντονιστής Επαγγελματικής Μάθησης ένας/μία Βοηθός Διευθυντής (για την Δημοτική Εκπαίδευση) και ένας/μία Βοηθός Διευθυντής Α΄ (για την Μέση Εκπαίδευση)».Η σταδιακή επέκταση της εφαρμογής της Επαγγελματικής Μάθησης θα αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, καταλήγει η ανακοίνωση.

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.