«Αδειάζει» το Υπουργικό ο Εισαγγελέας

296

Δεν μπορεί να ερευνήσει αμερόληπτα η Ερευνητική Επιτροπή

Ο διορισμός της Ερευνητικής Επιτροπής από το Υπουργικό Συμβούλιο δεν διασφαλίζει “την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη διερεύνηση των λόγων που έχουν οδηγήσει τη χώρα μας στη δεινή κατάσταση που έχει βρεθεί ως προς τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων”. Αυτό σημειώνει μέσα από τη γνωμάτευσή του ο Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης, ο οποίος καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ανακαλέσει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για διορισμό Ερευνητικής Επιτροπής με όρους εντολής που εξαιρούν αποφάσεις της παρούσας κυβέρνησης.

Με αυτό τον τρόπο, σημειώνει, θα μπορέσει ο Γενικός Εισαγγελέας να προχωρήσει σε νέο διορισμό Ερευνητικής Επιτροπής εφ’ όλης της ύλης.

Μέσα από τη γνωμάτευσή του ο Γενικός Εισαγγελέας βάζει τέρμα στους ισχυρισμούς των Υπουργών Γεωργίας και Εσωτερικών ότι “η κυβέρνηση με δική της πρωτοβουλία αποφάσισε την πλήρη διερεύνηση του θέματος”.

Αντίθετα συμφωνεί με τον Γενικό Ελεγκτή ότι δεν ανατέθηκε στην Επιτροπή “η διερεύνηση των λόγων για τους οποίους η χώρα, μετά από τόσα χρόνια, οδηγήθηκε στη σημερινή δεινή κατάσταση”.

Επιβεβαιώνει ακόμα το γεγονός ότι “το Υπ. Συμβούλιο της παρούσας κυβέρνησης με αποφάσεις του της 30ής Οκτωβρίου 2013 ουσιαστικά ανέτρεψε τους σχεδιασμούς προηγούμενων κυβερνήσεων και με τις αποφάσεις της 5ης Νοεμβρίου 2015, τις αντικατέστησε με νέα στρατηγική”.

Για να ήταν δυνατή η διερεύνηση των λόγων για τους οποίους το θέμα οδηγήθηκε στη σημερινή του κατάσταση θα έπρεπε, σημειώνει, οι αποφάσεις αυτές να συγκαταλέγονταν στους όρους εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής.

Προσθέτει ότι με τους όρους εντολής της Ερευνητικής Επιτροπής δεν είναι δυνατή η διερεύνηση θεμάτων που εγείρονται κατά τη συνεχιζόμενη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων από το Υπ. Συμβούλιο της παρούσας κυβέρνησης.

Υποδεικνύει ότι θα πρέπει να γίνει αντικειμενική, αμερόληπτη και ενδελεχής διερεύνηση για όλο το φάσμα των χειρισμών που έγιναν από τη γέννηση του θέματος μέχρι και σήμερα.

Με βάση τη γνωμάτευση, το παρόν Υπ. Συμβούλιο λειτούργησε παράνομα, καθώς “δεν νομιμοποιείτο με βάση τις πρόνοιες του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου να προβεί είτε σε διορισμό άλλης Επιτροπής για τα υπολειπόμενα θέματα ή σε διερεύνηση των όρων της υφιστάμενης, ήδη διορισθείσας Ε.Ε.”.

Δεν μπορεί, αναφέρει ο Γ. Εισαγγελέας, να αγνοηθεί το γεγονός ότι εφόσον το Υπ. Συμβούλιο αυτής της κυβέρνησης παρουσιάζεται να διαφώνησε και να διαχώρισε τη θέση του και να υποκατέστησε την υπό διερεύνηση ακολουθηθείσα πολιτική, αναπόφευκτα και έμμεσα, αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα της ανατεθείσας έρευνας θα συναρτηθεί και με την ορθότητα ή μη της πολιτικής του Υπ. Συμβουλίου της παρούσας κυβέρνησης.

Δεν θα ήταν ορθό, εξηγεί, να προχωρήσει σε διορισμό δεύτερης επιτροπής, καθώς θα λειτουργούν παράλληλα δύο Επιτροπές για το ίδιο θέμα. Συνεπώς, καλεί τον Πρόεδρο να ανακαλέσει την Επιτροπή που διόρισε το Υπουργικό.

Στο μεταξύ, με ανακοίνωση της προεδρίας, σημειώνεται ότι η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα θα συζητηθεί στην αυριανή συνεδρία του Υπ. Συμβουλίου, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση, όπως πράττει σε όλα ανεξαιρέτως τα θέματα, θα ανταποκριθεί θετικά στις εισηγήσεις του Γενικού Εισαγγελέα».

Οι τρεις μεγάλες αποτυχίες

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέδωσε νωρίτερα χθες ανακοίνωση υποδεικνύοντας ότι: α) Το Υπ. Συμβούλιο δεν προώθησε τη Μονάδα Ο.Ε.Δ.Α. Λευκωσίας.

β) Το Υπ. Εσωτερικών ή/και το Υπ. Γεωργίας απέτυχαν να υλοποιήσουν το μέρος της απόφασης του Υπ. Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 2013 ως προς την κατασκευή ΧΥΤΥ στην επαρχία Λευκωσίας.

γ) Το Υπ. Εσωτερικών απέτυχε να υλοποιήσει το μέρος της απόφασης του Υπ. Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 2013 ως προς την προώθηση της διαδικασίας για τη διάθεση του παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου (SRF), με δεσμευτικές προσφορές, ώστε να διασφαλιστεί η διάθεσή του στην αγορά, καθώς καθυστέρησε για τρία και πλέον χρόνια την προκήρυξη διαγωνισμού.

Δημήτρης Στρατής