Altamira 10ετίας στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα

1091

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Πλάνο για μείωση ΜΕΧ κάτω από το μισό και πώληση ακινήτων 1,8 δισ. ευρώ.

Η Altamira θα παραμείνει στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα για τουλάχιστον μία δεκαετία, ενώ με βάση το πλάνο το οποίο έχει ετοιμαστεί η εταιρεία από την Ισπανία θα αναλάβει να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κάτω από το μισό και θα πωλήσει ακίνητα αξίας 1,8 δισ. ευρώ.

Τα πιο πάνω αποκαλύπτει έκθεση της Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Όπως αναφέρεται, η Altamira «έχει εξειδικευμένη εμπειρία στη διαχείριση ΜΕΧ (μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων) και ακινήτων με αποδεδειγμένο ιστορικό αποδόσεων, ενώ έχει συνεργαστεί με μεγάλες τράπεζες και επενδυτικά ταμεία του εξωτερικού με επιτυχία».

Η Μονάδα, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών, εμφανίζεται ιδιαίτερα ένθερμη για τη δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης ΜΕΧ. Μάλιστα υποστηρίζει ότι «με την εμπλοκή της Τράπεζας σε αυτό τον τομέα της δίνεται η δυνατότητα να ελέγξει καλύτερα, εάν χρειαστεί ή/και επιβληθεί, πώληση σε θέματα τιμής καθώς και να δημιουργηθούν νέες ροές εισοδημάτων αναλαμβάνοντας και διαχείριση από τρίτους (τράπεζες ή/και άλλους οργανισμούς)». Αναφέρει ακόμη ότι: «Όπως δείχνουν οι εμπειρίες των χωρών του Νότου καθώς και οι ενέργειες κοινοπραξιών με τράπεζες που γίνονται στην Ελλάδα, οι πλατφόρμες παρέχουν επίσης μεγαλύτερη ευελιξία και απόδοση σε θέματα διαχείρισης».

Στόχοι

Η αναθεωρημένη επιχειρηματική στρατηγική  της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας περιλαμβάνει πολύ φιλόδοξους στόχους για τη διαχείριση των ΜΕΧ, μέσω της κοινοπραξίας με την Altamira. Σύμφωνα με την έκθεση τέθηκε ως στόχος η σημαντική μείωση των ΜΕΧ κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας (2018-2022) από 59,91% σε 36,81% και σε απόλυτους αριθμούς μείωση στα €3,3 δισ. σε σύγκριση με €7,2 δισ. που είναι σήμερα. Επίσης τέθηκε ως στόχος η μείωση των ΜΕΧ στο 27% μέχρι το 2026. Ακόμη το πλάνο το οποίο έχει ετοιμαστεί προνοεί τη διάθεση ακινήτων που αποκτούνται έναντι χρεών ύψους 720 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας και 1,8 δισ. ευρώ μέχρι το 2026.

Σύμφωνα με την έκθεση της Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας, «σήμερα η αξία της ακίνητης περιουσίας του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα ανέρχεται περίπου στα 580 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 280 εκατ. ευρώ περίπου αφορούν ακίνητα που ήταν στην κατοχή των ΣΠΙ και της ΣΚΤ για ίδια χρήση και 300 εκατ. ευρώ περίπου ακίνητα που λήφθηκαν έναντι χρεών». Αναφέρεται επίσης ότι «κατά την περίοδο Ιανουαρίου του 2016 – Μαΐου του 2017 έγινε διευθέτηση 123 λογαριασμών έναντι ακινήτων, η αξία των οποίων ήταν 19,8 εκατ. ευρώ»

Επτά συνταγές Altamira

Η πρόταση της Altamira περιλαμβάνει εφτά συνταγές για τη διαχείριση των ΜΕΧ: Πρώτον τμηματοποίηση του χαρτοφυλακίου και υιοθέτηση στρατηγικών εξυγίανσης προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε πελάτη, δεύτερον επιτάχυνση των διαδικασιών μέσω «φιλικών» διευθετήσεων που θα προκύψουν μετά την έναρξη νομικών διαδικασιών είσπραξης του χρέους και την εισαγωγή εναλλακτικών λύσεων διευθέτησης χρέους που έχουν επιτύχει σε άλλες χώρες, τρίτον αλλαγή στην κουλτούρα διαχείρισης των ΜΕΧ και υιοθέτηση πιο αποτελεσματικής οργανωτικής δομής, με επικέντρωση στην αποτελεσματική διαχείριση και την επίτευξη αποτελεσμάτων, τέταρτον ενίσχυση των δεξιοτήτων των ανθρώπινων πόρων, πέμπτον χρήση εξειδικευμένων τεχνολογικών συστημάτων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης ακινήτων, έκτον συνεργασία με τρίτους π.χ. δικηγορικά γραφεία, κτηματομεσιτικά γραφεία και γραφεία είσπραξης χρεών και έβδομον προσέλκυση επενδυτών για επένδυση στην αγορά ακινήτων και ΜΕΧ.

728 υποθέσεις που αφορούν δάνεια ύψους 212,1 εκατ. ευρώ οδηγήθηκαν για εκποίηση.

Ο συνολικός αριθμός των υποθέσεων της Συνεργατικής που έχουν αποσταλεί για εκποίηση ανέρχεται σε 728 (3.257 επιστολές) συνολικού ποσού 212,1 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, μέχρι το Μάιο έχουν αποσταλεί συνολικά 1.176 επιστολές «τύπου ΙΑ», που αντιστοιχούν σε 336 υποθέσεις συνολικού ποσού €74 εκ. καθώς και 333 επιστολές «τύπου ΙΒ» συνολικού ποσού €73,4εκ., που αντιστοιχούν σε 333 υποθέσεις. Ακόμη κατά την περίοδο Ιουλίου 2016 – Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκαν δημοπρασίες, οι οποίες αφορούσαν 202 υποθέσεις για τις οποίες ξεκίνησε η διαδικασία πλειστηριασμού. Από τις 202 υποθέσεις, όπως αναφέρεται, οι 95 υποθέσεις που αφορούσαν 132 ακίνητα ακυρώθηκαν. Οι λόγοι ακύρωσης κατηγοριοποιούνται ως εξής: για 11 υποθέσεις θα γίνει αναδιάρθρωση, 6 ακυρώθηκαν λόγω εξόφλησης του δανείου, σε 2 υποθέσεις έγινε αίτηση για εξόφληση του δανείου, σε 6 περιπτώσεις θα γίνει εξόφληση μέσω παροχής του ακινήτου, για 11 υποθέσεις έγινε παγοποίηση της διαδικασίας, 54 υποθέσεις ακυρώθηκαν λόγω νομικών διαδικασιών και 5 υποθέσεις για άλλους λόγους. Εν τω μεταξύ με βάση το Μητρώο των Διαταγμάτων Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ), Προσωπικών Σχεδίων Αποπληρωμής (ΠΣΑ), Προστατευτικών Διαταγμάτων, Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων μέχρι την 31η Μαΐου 1.017 πελάτες του ΣΠΤ αιτήθηκαν ΔΑΟ (36,6 εκατ. ευρώ), 66 αιτήθηκαν ΠΣΑ (13,8 εκατ. ευρώ), σε 44 πελάτες εκδόθηκε διάταγμα πτώχευσης (15,7 εκατ. ευρώ), σε 30 πελάτες (εταιρείες) εκδόθηκε διάταγμα εκκαθάρισης 3,4 εκατ. ευρώ και σε μια περίπτωση έγινε αίτηση για διορισμό εξεταστή από το δικαστήριο (4,7 εκατ. ευρώ).