Επιταγές με ημερομηνία εξαργύρωσης το 2181

205

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Ας υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση θα τοποθετεί στο ταμείο για αποκατάσταση των κουρεμένων καταθετών, των Ταμείων Προνοίας και των κατόχων αξιογράφων 25 εκατ. ευρώ το χρόνο (δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβαίνει κάθε χρόνο αφού όπως παραδέχτηκε χθες ο Υπουργός Οικονομικών δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο, ούτε έχει ζητηθεί γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα κατά πόσον αυτό είναι συνταγματικό).

Με βάση τα στοιχεία τα οποία παρέθεσε ο Χάρης Γεωργιάδης -ότι το κούρεμα ανέρχεται στα 7,7 δισ. ευρώ και η ονομαστική αξία των αξιογράφων γύρω στο 1,2 δισ. ευρώ, δηλαδή σύνολο 8,9 δισ. ευρώ- για να αποκατασταθούν οι πιο πάνω ομάδες θα χρειαστούν 356 χρόνια. Συν τέσσερα χρόνια που έχουν παρέλθει ήδη από τα γεγονότα του 2013, πάμε στα 360 χρόνια.

Ακόμη και στο σενάριο που η επιλογή είναι να μην αποζημιωθούν οι ξένοι, αλλά μόνο οι Κύπριοι (2,9 δισ. ευρώ κουρεμένοι καταθέτες και 1,2 δισ. ευρώ κάτοχοι αξιογράφων, σύνολο 4,1 δισ. ευρώ), θα χρειαστούν 164 χρόνια από σήμερα.

Τουτέστιν οι επιταγές-δεσμεύσεις που μοιράζει σήμερα η κυβέρνηση έχουν ημερομηνία εξαργύρωσης το 2181! Και αυτό υπό προϋποθέσεις, αφού το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης μέσω του οποίου θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις είναι το ίδιο Ταμείο που η κυβέρνηση ήθελε να καταργήσει μέχρι πριν δέκα ημέρες.

Το θετικό στην όλη ιστορία είναι ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε ότι θα χρειαστούν 168 χρόνια (4 που παρήλθαν και 164 που απαιτούνται για να βρεθούν τα χρήματα) ώστε να αποκατασταθούν εν μέρει τα λάθη τα οποία διέπραξε το 2013! Και λέμε εν μέρει επειδή ο πιο πάνω υπολογισμός δεν λαμβάνει υπόψιν τις επιπτώσεις των πολιτικών της κυβέρνησης, όπως η μείωση των μισθών και των συντάξεων, οι περικοπές σε κοινωνικά επιδόματα, η δραματική αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν οδηγήσει ήδη σε εκατοντάδες εκποιήσεις κτλ.

Το αρνητικό είναι ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη επιστρατεύει τις ίδιες πρακτικές τις οποίες εφάρμοσε το 2013 με τα γνωστά δεσμεύομαι, μάλιστα σε χειρότερη μορφή.

Σημ.: Στον πιο πάνω υπολογισμό δεν συμπεριλάβαμε το ενδεχόμενο να παραχωρηθούν στο Ταμείο ακίνητα του κράτους, για τρεις λόγους: Πρώτον δεν υπάρχει απόφαση της κυβέρνησης, αλλά πρόθεση για εξέταση του θέματος μετά τις εκλογές (κάτι σαν τα δεσμεύομαι – γνωστά στους κουρεμένους).

Δεύτερον την τελευταία φορά που η κυβέρνηση έδωσε λίστα με κρατικά φιλέτα, τα οποία δύναται να αξιοποιηθούν, ήταν το ίδιο πρόχειρη με το Ταμείο αφού περιελάμβανε ακίνητα τα οποία παραχωρήθηκαν ήδη για άλλους σκοπούς, όπως το μουσείο, ο οικισμός Βερεγγάρια στη Λεμεσό, το γηροκομείο της ΠΑΣΥΔΥ κτλ. Και τρίτον για να βρεθούν 4,1 δισ. ευρώ θα πρέπει να πουληθεί η μισή κρατική περιουσία.