Η αμφισβήτηση του ρόλου και της ύπαρξης των κομμάτων

134

Του Νεόφυτου Νεοφύτου

Μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση ξεκινούν συζητήσεις και αναλύσεις για τα πολιτικά κόμματα που έχασαν, αλλά και για εκείνα που δεν έχασαν. Με αφορμή και τα όσα συμβαίνουν στο χώρο του ΔΗΚΟ, με αποχωρήσεις και διαγραφές, ξεκινά η αμφισβήτηση του ρόλου των κομμάτων.

Υπάρχει η άποψη ότι οι πολίτες αποστρέφονται τα κόμματα, ότι τα κόμματα «πεθαίνουν» και ότι είναι ξεπερασμένος ο θεσμός των κομμάτων.

Αλήθεια, σε ποια δημοκρατική χώρα του κόσμου δεν υπάρχουν και δεν λειτουργούν κόμματα; Σε καμία. Μόνο όταν η εξουσία περάσει εξ ολοκλήρου στα χέρια του λαού θα μιλάμε για κατάργηση των κομμάτων, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολιτικο-ιδεολογική συζήτηση.

Στο καπιταλιστικό σύστημα υπάρχει και λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί το κομματικό σύστημα με τα θετικά και τα αρνητικά του. Δημιουργούνται κόμματα, διαλύονται ή συγχωνεύονται κόμματα.

Σίγουρα, σε προεδρικά συστήματα, η προσωπικότητα διαδραματίζει τον δικό της ρόλο. Ωστόσο, δεν μπορεί να λειτουργήσει το δημοκρατικό πολιτειακό κοινοβουλευτικό σύστημα χωρίς κόμματα. Εκτός και αν μιλάμε για δικτάτορες και μονάρχες. Όση λοιπόν απαξίωση και να υπάρχει για τα κόμματα, δεν παύουν να είναι τα κύτταρα της δημοκρατίας.

Είναι νομοτελειακή αρχή ότι τα κόμματα ιδρύονται ή παύουν να υπάρχουν ανάλογα των αναγκών της ίδιας της ιστορίας και των πολιτικο-οικονομικών και ταξικών εξελίξεων. Ταυτόχρονα, είναι λιγότερο ή περισσότερα χρήσιμα ανάλογα των συμφερόντων που εκπροσωπούν και εξυπηρετούν, ανάλογα αν είναι ευκαιριακά ή όχι.

Τα πολιτικά κόμματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν, είτε απέχουμε είτε συμμετέχουμε στις εκλογικές αναμετρήσεις. Εναπόκειται ωστόσο και σε εμάς τους πολίτες πόσο ενεργοί και εποικοδομητικοί είμαστε εντός ή εκτός των κομμάτων, συμβάλλοντας στην ανανέωση και στον εκσυγχρονισμό της πολιτικής ζωής του τόπου.

Ταυτόχρονα, εναπόκειται και στα ίδια τα κόμματα και τις ηγεσίες τους να πάρουν τα μηνύματα από την κοινωνία των πολιτών, προβαίνοντας στις αναγκαίες αλλαγές και ακολουθώντας πολιτικές, οι οποίες θα επανακτήσουν την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία των πολιτών.

Τα κόμματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν, είτε παλαιά είτε νέα. Εκείνο που χρειάζεται είναι υγιής και αξιόπιστη αμφίδρομη σχέση μεταξύ πολιτών και κομμάτων.