Κρίνεται από το πώς μεταχειρίζεται τους αδύνατους

80

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Η αναφορά του αν. Κυβερνητικού Εκπροσώπου Βίκτωρα Παπαδόπουλου χθες, ότι είναι «ασήμαντοι» οι δείκτες τους οποίους επικαλείται η αντιπολίτευση για τα θέματα της οικονομίας, είναι αρκούντως ενδεικτική για το ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Ποιους δείκτες θεωρεί ως σημαντικούς και ποιους ως ασήμαντους. Ποιες κατηγορίες πολιτών θεωρεί ως σημαντικούς και ποιους ως ασήμαντους.

Για παράδειγμα η κυβέρνηση θεωρεί ως «ασήμαντο» ότι το ετήσιο μέσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα του κάθε νοικοκυριού μειώθηκε κατά μέσο όρο κατά 3,275 ευρώ (από 20,218 ευρώ το 2012 σε 16,943 ευρώ το 2016).

Επίσης θεωρεί ως ασήμαντο ότι ένας στους δέκα (10,6%) ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας και ότι το 13,6% του πληθυσμού στερείται βασικών αναγκών διαβίωσης. Ακόμη, η κυβέρνηση θεωρεί ως ασήμαντο ότι ο δείκτης για την εισοδηματική ανισότητα (Gini) έφτασε στο 32,1, καθώς και ότι η αναλογία του εισοδήματος του πιο πλουσιότερου 20% είναι 4,9 φορές μεγαλύτερη από την αναλογία του εισοδήματος του φτωχότερου 20% (δείκτης S80/S20).

Επιπρόσθετα η κυβέρνηση θεωρεί ως ασήμαντο ότι το εργατικό δυναμικό μειώθηκε κατά 11,627 άτομα (από 436,434 το δεύτερο τρίμηνο του 2012 σε 424,807 το δεύτερο τρίμηνο του 2016), λόγω της μαζικής μετανάστευσης.

Επίσης θεωρεί ως ασήμαντο ότι οι εργαζόμενοι σε πλήρη απασχόληση μειώθηκαν κατά 15,483 (από 346,659 σε 331,176), ενώ αντίθετα αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση, δείγμα της μεγάλης ανατροπής που υπήρξε τα τελευταία πέντε χρόνια στα εργασιακά.

Ακόμη, θεωρεί ως ασήμαντο ότι το ποσοστό των ανέργων που παραμένουν εκτός εργασίας για πέραν των 12 μηνών διπλασιάστηκε και έφτασε στο 46,2%.

Επιπρόσθετα η κυβέρνηση θεωρεί ως ασήμαντο ότι, με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι καταθέσεις των νοικοκυριών είναι μειωμένες κατά 5,6 δισ. ευρώ (από 31 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2012 σε 25,5 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2017), δείγμα ότι δεν τα βγάζουν πέρα και αναγκάζονται να καταφύγουν στις αποταμιεύσεις των προηγούμενων ετών. Δεν θα κουράσουμε άλλο με τους αριθμούς.

Οι πιο πάνω δείκτες, τους οποίους η κυβέρνηση θεωρεί ως ασήμαντους, είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνει καθημερινά η κοινωνία. Αντί για κάποιο σχόλιο επέλεξα μία αναφορά του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν: «Μια κοινωνία κρίνεται από τον τρόπο που μεταχειρίζεται τα πιο αδύναμα μέλη της».

Προτίμησα τον Χάρι Τρούμαν που μάλλον είναι μία μορφή περισσότερο οικεία προς την κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση που θεωρεί ως σημαντικά μόνο τα κέρδη των τραπεζών και του κεφαλαίου, ενώ κατατάσσει ως ασήμαντα τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου
Δημοσιογράφος στην "διάλογος Media Group". Τηλ: +357 22864541, Φαξ: +357 22332205 e: c.zachariou@dialogos.com.cy f: www.facebook.com/constantinos.zachariou