Πλάνο ιδιωτικοποίησης του Κρατικού Λαχείου μέχρι τον Οκτώβριο του 2018

133

Οδικός χάρτης και για περιουσιακά στοιχεία στο Τρόοδος και ΧΑΚ

Οδικό χάρτη για ιδιωτικοποίηση του Κρατικού Λαχείου, περιουσιακών στοιχείων στο Τρόοδος και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ετοίμασε το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο οδικός χάρτης για το Κρατικό Λαχείο προνοεί ότι ο σχετικός διαγωνισμός θα προκηρυχθεί το Μάιο του 2018, ενώ η ανάθεση σε ιδιώτη επενδυτή τοποθετείται περί τα τέλη Οκτωβρίου του 2018.

Επίσης για την πρώτη συστάδα των περιουσιακών στοιχείων στο Τρόοδος, ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί εντός Οκτωβρίου 2017 και η ανάθεση το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Ακόμη για το ΧΑΚ βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση προσφορών για διορισμό συμβούλου που θα αναλάβει να ετοιμάσει στρατηγικό σχέδιο εντός Νοεμβρίου 2017. Η μελέτη για το Κρατικό Λαχείο στοίχισε 372 χιλ. ευρώ, για τα περιουσιακά στοιχεία στο Τρόοδος 565 χιλ. ευρώ και για το ΧΑΚ 200 χιλ. ευρώ.

Προίκα με κέρδη 10 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται ότι το Κρατικό Λαχείο δεν περιλαμβανόταν στο μνημόνιο, αλλά η κυβέρνηση αποφάσισε να το εντάξει και αυτό στους υπό αποκρατικοποίηση οργανισμού. Σύμφωνα με την τελευταία Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή «το Κρατικό Λαχείο διαχρονικά έχει υψηλή κερδοφορία με χαμηλό κόστος για δαπάνες προσωπικού και λειτουργικές δαπάνες».

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι καθαρές ταμειακές ροές του Κρατικού Λαχείου για το 2015 ανήλθαν σε 23,8 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 22,6 εκατ. ευρώ το 2014, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση κατά 1,2 εκατ. ευρώ.

Επίσης το σύνολο των δαπανών ανήλθε σε 825 χιλ. ευρώ ευρώ, σε σύγκριση με 1,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, δηλαδή σημείωσαν σημαντική μείωση. Τα κέρδη από τις εργασίες οι οποίες θα ανατεθούν στους ιδιώτες ανήλθαν στα 10,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, ο ιδιώτης επενδυτής θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα για «τη διεξαγωγή εργασιών για Παιχνίδια Στιγμιαίας Λοταρίας, Διαδραστικά Παιχνίδια Στιγμιαίας Λοταρίας (Ηλεκτρονικά Στιγμιαία) και Παθητικά Παιχνίδια Λoταρίας, για περίοδο 15 ετών».

Εκκρεμεί θέμα στη Βουλή

Το ΑΚΕΛ έχει αποστείλει επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών από τον Ιούλιο για εγγραφή θέματος με τίτλο: «Η πρόθεση της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση του Κρατικού Λαχείου και οι επιπτώσεις εφαρμογής τέτοιας πολιτικής». Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί συνεδρία.

Μονομελής η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων

Εν τω μεταξύ δύο από τους τρεις συμβούλους της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων έχουν υποβάλει την παραίτησή τους και αναμένεται να αποχωρήσουν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ενόψει αυτού το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε αίτημα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για αποδέσμευση ποσού ύψους 14,9 χιλ. ευρώ που αφορά την αμοιβή του ενός συμβούλου που έχει παραμείνει, για το τελευταίο τρίμηνο.

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε σχέση με την αναφορά του Προέδρου Αναστασιάδη για το νόμο που ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής στις 14 Ιουλίου για κατάργηση της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων.

Η εξέταση της αναφοράς έχει ξεκινήσει. Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί στις 20 Νοεμβρίου 2017.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου