Σε ιδιώτη το Κρατικό Λαχείο με προίκα κέρδη πέραν των 10 εκατ. ευρώ το χρόνο

631

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Και δυνατότητα διεξαγωγής νέων παιχνιδιών όπως το ηλεκτρονικό ξυστό

Ανάθεση του Κρατικού Λαχείου σε ιδιώτη επενδυτή με συμβόλαιο για αποκλειστική διεξαγωγή παιχνιδιών λοταρίας για περίοδο 15 ετών, προνοεί νέο νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή. Ο ιδιώτης επενδυτής θα πάρει προίκα τα κέρδη του Κρατικού Λαχείου τα οποία ξεπερνούν τα 10 εκατ. ευρώ το χρόνο, αλλά και τη δυνατότητα διεξαγωγής νέων παιχνιδιών όπως το ηλεκτρονικό ξυστό, το οποίο αναμένεται να εκτινάξει τα κέρδη του σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Επίσης το νομοσχέδιο προνοεί τον τερματισμό της διεξαγωγής λοταρίας από το ΡΙΚ ώστε να μην επηρεάζεται ο ιδιώτης.

Σύμφωνα με σχετικό σημείωμα το οποίο κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, σήμερα το Κρατικό Λαχείο προσφέρει δύο τύπους λαχείων/παιχνιδιών: Τα συνήθη λαχεία και τα ειδικά λαχεία. Με το νέο καθεστώς ο ιδιώτης επενδυτής θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα για «τη διεξαγωγή εργασιών για Παιχνίδια Στιγμιαίας Λοταρίας, Διαδραστικά Παιχνίδια Στιγμιαίας Λοταρίας (Ηλεκτρονικά Στιγμιαία) και Παθητικά Παιχνίδια Λoταρίας, για περίοδο 15 ετών». Δηλαδή το κρατικό μονοπώλιο θα μετατραπεί σε ιδιωτικό και μάλιστα με διευρυμένες δυνατότητες.

Γ. Ελεγκτής: «Διαχρονικά υψηλή κερδοφορία με χαμηλό κόστος»

Σύμφωνα με την τελευταία Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή «το Κρατικό Λαχείο διαχρονικά έχει υψηλή κερδοφορία με χαμηλό κόστος για δαπάνες προσωπικού και λειτουργικές δαπάνες». Όπως αναφέρει, οι καθαρές ταμειακές ροές του Κρατικού Λαχείου για το 2015 ανήλθαν σε 23,8 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 22,6 εκατ. ευρώ το 2014, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση κατά 1,2 εκατ. ευρώ.

Εξαιρουμένων των εισπράξεων από τον ΟΠΑΠ (13,3 εκατ. ευρώ το 2015), τα κέρδη από τις εργασίες οι οποίες θα εκχωρηθούν στους ιδιώτες ανέρχονται στα 10,5 εκατ. ευρώ.

Επίσης με βάση την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή το σύνολο των δαπανών προσωπικού και των λειτουργικών δαπανών ανήλθαν το 2015 σε 825 χιλ. ευρώ ευρώ, σε σύγκριση με 1,2 εκατ. ευρώ το 2014.

Δηλαδή υπήρξε αύξηση των κερδών και μείωση των εξόδων.

Ο Γενικός Ελεγκτής σημειώνει ότι «η αποκρατικοποίηση του Κρατικού Λαχείου δεν αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση και ως εκ τούτου το κριτήριο για την αποκρατικοποίησή του πρέπει να είναι το οικονομικό όφελος για το κράτος, λαμβανομένων υπόψιν των κερδών διαχρονικά και όχι μόνο των πρόσφατων που παρουσιάζονται μειωμένα, πιθανότατα λόγω της οικονομικής κρίσης και της προφανούς έλλειψης πρωτοβουλιών για την ανάπτυξή του με νέα προϊόντα και μέσα, δοκιμασμένα σε άλλες χώρες».

372 χιλ. ευρώ για μελέτες

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση πλήρωσε ήδη 372 χιλ. ευρώ για την εκπόνηση μελέτης από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, για την ιδιωτικοποίηση του Κρατικού Λαχείου. Επίσης πρόσφατα δαπανήθηκε ποσό πέραν των 4,3 εκ. ευρώ για αγορά και ανακαίνιση του νέου κτιρίου στέγασης του Κρατικού Λαχείου.

Το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει στο σημείωμά του ότι η ιδιωτικοποίηση του Κρατικού Λαχείου θα αυξήσει τα έσοδα του κράτους, χωρίς ωστόσο να παραθέτει οποιαδήποτε στοιχεία. Επίσης μέχρι στιγμής δεν έχει διαβιβαστεί στη Βουλή η μελέτη των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.