Βελτιώστε τη διάθεσή σας με φυσικό τρόπο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στην τελευταία ερευνητική μελέτη του, φαίνεται να καταγράφει την αυξητική τάση των περιπτώσεων με κατάθλιψη σε όλες τις χώρες και να εκπέμπει σήμα κινδύνου. Η έρευνα δημοσιεύτηκε το 2017 με τίτλο: Depression and Other Common Mental Disorders-Global Health Estimates και εκθέτει τα πιο πρόσφατα ποσοτικά στοιχεία σχετικά την κατάθλιψη και άλλες

Βελτιώστε τη διάθεσή σας με φυσικό τρόπο… Read More στο GoodLife.cy