Πρόστιμα €445.000 από Eπ. Κεφαλαιαγοράς για υπεραξία Uniastrum 


Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους €445.000 επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στην Τράπεζα Κύπρου, σε πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε έναν ανώτερο εκτελεστικό αξιωματούχο αφού διαπίστωσε παραβάσεις του νόμου περί των προϋποθέσεων διαφάνειας σε σχέση με την απεικόνιση της υπεραξίας της Uniastrum Bank.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Κύπρου πώλησε την Uniastrum το 2015 έναντι €7 εκατομμυρίων ενώ την αγόρασε το 2008 έναντι €447 εκατομμυρίων.

Τα πρόστιμα επεβλήθησαν ύστερα από εξέταση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της τράπεζας για την περίοδο που έληξε 30.6.2012 και στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας για το εννιάμηνο που έληξε 30.9.2012.

Τα πρόστιμα:

Τράπεζα Κύπρου €25.000
Ανδρέας Αρτέμη Μη εκτελεστικός Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου €70.000
Γιάννης Κυπρή Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος Διευθύνων Σύμβουλος €70.000
Γιάννης Πεχλιβανίδης Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος €70.000
Σταύρος Κωνσταντινίδης Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας €50.000
Κώστας Σεβέρης Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας €30.000
Ειρήνη Καραμάνου Μη Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλος, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας €30.000
Χρίστης Χατζημιτσής Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος Οικονομικής Διεύθυνσης και Στρατηγικής €70.000

 

Επιτυγχάνεται πλήρης διαφάνεια

 

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δήμητρα Καλογήρου χαρακτηρίζει την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διερεύνησης «πολύ σημαντική όσον αφορά τον στόχο να επιτευχθεί πλήρης διαφάνεια σε σχέση με τα δυσάρεστα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα το 2013».

 

Όπως προσθέτει, η διερεύνηση της υπόθεσης αυτής (που σχετίζεται με την υπεραξία της τράπεζας Uniastrum στις οικονομικές καταστάσεις του τραπεζικού ιδρύματος) ήταν χρονοβόρα και πολύπλοκη καθώς η ΕΚΚ χρειάστηκε να συλλέξει και να αναλύσει πλήθος στοιχείων και πληροφοριών.

 

«Από τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου της ΕΚΚ διαφάνηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας και ως εκ τούτου επιβλήθηκαν πρόστιμα τόσο στους Διοικητικούς Σύμβουλους, όσο και συμβολικό πρόστιμο στο ίδιο το τραπεζικό ίδρυμα», σημειώνει.

 

Τέλος, αναφορικά με την επιβολή προστίμου στην τράπεζα, η κ. Καλογήρου είπε πως το Συμβούλιο της ΕΚΚ έλαβε υπόψη του, μεταξύ άλλων, ότι τυχόν επιβολή υψηλού διοικητικού προστίμου στην ίδια την Τράπεζα, δεδομένων των συνθηκών, θα επιβάρυνε τους νέους μετόχους της Τράπεζας οι οποίοι προέκυψαν από την ανακεφαλαιοποίηση της.

 

Στην απόφασή της η ΕΚΚ παραθέτει αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ της τράπεζας κατά την επίμαχη περίοδο, βάσει των οποίων καταδεικνύεται προβληματισμός για την πορεία της Uniastrum, καθώς και επιστολές της Κεντρικής Τράπεζας η οποία, μεταξύ άλλων, εξέφραζε ανησυχίες για την διαχείριση κινδύνου, για την ποιότητα του χαρτοφυλακίου και την επάρκεια των προβλέψεων.

 

Ενδεικτική είναι η αναφορά στα πρακτικά της συνεδρίας της 3ης Αυγούστου του 2012, όπως παρουσιάζονται στην απόφαση της ΕΚΚ, όπου ο προεδρεύων του ΔΣ Α. Αρτέμη ο οποίος «αναφέρθηκε ειδικά για τα ευρήματα του due diligence που είχε διεξαχθεί πριν την εξαγορά και εξέφρασε απορία για το ότι ενώ όλα τα επισφαλή δάνεια που είχαν εντοπισθεί τότε και τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε escrow account εξοφλήθηκαν, στη συνέχεια εμφανίστηκαν αρκετά σημαντικά δάνεια που προϋπήρχαν και που σήμερα δεν εξυπηρετούνται με αποτέλεσμα η τράπεζα να πρέπει να διενεργεί σημαντικές προβλέψεις.»

 

Σε συνεδρία του ΔΣ στις 4 Σεπτεμβρίου του 2012, όπως αναφέρεται στην απόφαση της ΕΚΚ, «Ο κ. Γ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά καιρούς εξέφραζε τους προβληματισμούς του για τη Ρωσία και συντηρείτο μια ασαφής εικόνα ως προς το ποιος διοικούσε
την Uniastrum Bank».

 

Διαφορετικές προβλέψεις διαφορετικά αποτελέσματα

 

Με βάση την απόφαση της ΕΚΚ από το 2009 μέχρι τα μέσα του 2012 καταγράφηκαν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ προβλεπόμενων και πραγματικών αποτελεσμάτων. Το 2009 η απόκλιση ήταν 82% (€37 εκατ προβλεπόμενα έναντι €7 εκατ πραγματικών, το 2010 ήταν 47% (€30 εκατ προβλεπόμενα έναντι €16 πραγματικών), το 2011 ήταν 91% (€30 εκατ έναντι €3) και μέχρι τον Ιούνιο του 2012 η απόκλιση ήταν 95% (€10 έναντι €0,5 εκατ). Για την περίοδο συνολικά, η απόκλιση ήταν €81,5 εκατ ή 75%.

 

Σημειώνεται δε πως οι «ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις» είχαν επισημανθεί τόσο από τους εξωτερικούς όσο και τους εσωτερικούς ελεγκτές.

 

Οι ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy. Ακολουθήστε μας και στο Google News