Στο 0,4% του συνόλου οι δαπάνες πυροπροστασίας στην Κύπρο το 2019

Το 2020, 262.200 άτομα απασχολούνταν ως πυροσβέστες στα 22 κράτη μέλη της ΕΕ με διαθέσιμα στοιχεία, αντιπροσωπεύοντας το 0,1% της συνολικής απασχόλησης σε αυτές τις χώρες, σύμφωνα με τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Η συντριπτική πλειοψηφία ήταν άνδρες (97%) και σχεδόν οι μισοί ήταν ηλικίας 35-49 (47%). Τα άτομα ηλικίας κάτω των 35 ετών αντιπροσώπευαν περίπου το ένα τέταρτο (27%) καθώς και εκείνα ηλικίας 50 ετών και άνω (26%).

Μεταξύ των 22 κρατών μελών της ΕΕ με διαθέσιμα στοιχεία, η Ρουμανία και η Εσθονία κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά πυροσβεστών στο εργατικό δυναμικό τους (0,4% της συνολικής απασχόλησης).

Το 2019, οι κυβερνητικές δαπάνες των 27 κρατών μελών της ΕΕ για «υπηρεσίες πυροπροστασίας» ανήλθαν σε 30,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δαπάνες αυτές αντιστοιχούν στο 0,5% των συνολικών κρατικών δαπανών, που είναι μικρότερο από το ποσό που δαπανήθηκε για αστυνομικές υπηρεσίες (δαπάνες που ισοδυναμούν με 2,0% των συνολικών δαπανών το 2019).

Συνολικά, στην ΕΕ, οι δημόσιες δαπάνες για υπηρεσίες πυροπροστασίας παρέμειναν σταθερές σε περίπου 0,4 – 0,5% των συνολικών δαπανών από την αρχή των χρονολογικών σειρών το 2001. Το 2019, ο λόγος των κυβερνητικών δαπανών πυροπροστασίας προς τις συνολικές δαπάνες κυμάνθηκε μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ από 0,1% των συνολικών δαπανών στη Δανία, 0,2% στη Μάλτα, 0,3% στην Αυστρία και τη Σλοβενία ​​σε 0,7% στην Τσεχία, 0,8% στη Ρουμανία και 0,9% στη Βουλγαρία. Το ποσοστό αυτό είναι 0,4% στην Κύπρο και 0,6% στην Ελλάδα.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy