Χαρτολόι για ασυμβίβαστο και σύγκρουση συμφερόντων για Παπαδούρη 

Την αλληλογραφία μεταξύ της Κυβέρνησης με τη Νομική Υπηρεσία και την Επιτροπή Διερεύνησης Ασυμβίβαστου για τον διορισμό του Γιαννάκη Παπαδούρη στη θέση του Επιτρόπου Ορεινών Κοινοτήτων κατέθεσε στη Βουλή το Προεδρικό, σε μία προσπάθεια να αντικρούσει τις αναφορές του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη περί ενδεχόμενου ασυμβίβαστου και σύγκρουσης συμφερόντων. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την αλληλογραφία, τα ερωτήματα τα οποία έθεσε το Προεδρικό προς τη Νομική Υπηρεσία και την Επιτροπή Ασυμβίβαστου αφορούσαν μόνο το ασυμβίβαστο του Γ. Παπαδούρη, όχι και την ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Μάλιστα στην επιστολή του προς τη Νομική Υπηρεσία το Προεδρικό ανέφερε ότι «η επιλογή των μελετητών ή συνεργατών του (Επιτρόπου) επί πληρωμή θα γίνεται από τον ίδιο, όταν θα πληρώνει ο ίδιος με δικά του έξοδα. Διάφορα άλλα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των μελετών και αγοράς υπηρεσιών», προστίθεται, «θα καλύπτονται από κονδύλια της Προεδρίας μετά από σχετική έγκριση του ελέγχων λειτουργού».

Σημειώνεται ότι στην έκθεσή του ο Γενικός Ελεγκτής επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι: «Όσον αφορά τους τρεις συμβούλους που προηγουμένως εργοδοτούνταν από τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων μέσω του ιδρύματος που φέρει το όνομά του, εκφράσαμε την άποψη ότι η μίσθωση των υπηρεσιών τους από τη Δημοκρατία συγκρούεται με τις αρχές χρηστής διοίκησης, αφού δίνεται η εικόνα ότι ουσιαστικά η Δημοκρατία αναλαμβάνει τα έξοδα λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιδρύματος, τη στιγμή που ο Επίτροπος αναπτύσσει επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή και είναι διευθυντής και μέτοχος (ο ίδιος και στενά συγγενικά πρόσωπά του) σε μεγάλο αριθμό εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα».

Επισημαίνεται ότι τόσο η Νομική Υπηρεσία όσο και η Επιτροπή Ασυμβίβαστου επεσήμαναν το ασυμβίβαστο του Γ. Παπαδούρη, αφού ήταν κοινοτάρχης Καλοπαναγιώτη. Ωστόσο η κυβέρνηση θεωρεί ότι το θέμα λύθηκε, αφού παραιτήθηκε από τη θέση του κοινοτάρχη. Παρά ταύτα, παραμένει το θέμα το οποίο ήγειρε ο Οδ. Μιχαηλίδης σε σχέση με την ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων.