Σχεδόν δέκα χρόνια πίσω έπεσε ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως μαρτυρούν τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε χθες η Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της Έρευνας Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, το 2016 ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο (εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών) ανήλθε στα 5,397 εκατ. ευρώ, δηλαδή ελαφρώς πιο πάνω από τα επίπεδα του 2007 (5,168 εκατ. ευρώ).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (2015: 5,217 εκατ. ευρώ) καταγράφεται μία σχετική ανάκαμψη, ωστόσο ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Παρόμοια είναι η εικόνα και όσον αφορά την αξία της παραγωγής στο λιανικό εμπόριο, αφού το 2016 ανήλθε στα 1,323 εκατ. ευρώ, ελαφρώς πιο κάτω από τα επίπεδα του 2007 (1,344 εκατ. ευρώ). Και σ’ αυτόν το δείκτη καταγράφεται ανάκαμψη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (2015: 1,273 εκατ. ευρώ), αλλά παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Εν τω μεταξύ το 2016 ο τομέας του λιανικού εμπορίου απασχολούσε 36.069 πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι το 2011 οι εργαζόμενοι στον κλάδο ανέρχονταν στα 38.243 πρόσωπα.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (2015: 34.639 πρόσωπα) καταγράφεται βελτίωση της απασχόλησης στον κλάδο, ωστόσο παραμένει σε πιο χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με το 2011.

Συνολικά το 2016 ο κύκλος εργασιών στον τομέα του χοντρικού και λιανικού εμπορίου ανήλθε στα 11,337 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 10,910 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η καλύτερη χρονιά ήταν το 2008 όταν ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 13,154 εκατ. ευρώ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου