100 ημέρες από την έναρξη της θητείας της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη

ÔåëåôÞ äéáâåâáßùóçò ôùí ìåëþí ôçò íÝáò ÊõâÝñíçóçò óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï, Ëåõêùóßá 1 Ìáñôßïõ 2023. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Συμπληρώνονται σήμερα 100 ημέρες από την έναρξη της θητείας της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη.

Με τη συμπλήρωση των πρώτων 100 ημερών, ο «Φιλελεύθερος» καταγράφει σήμερα το δεύτερο Βαρόμετρο αξιολόγησης της Κυβέρνησης.

23 δημοσιογράφοι, μέσα από την εμπειρία και τα βιώματά τους στο κάθε υπουργείο το οποίο παρακολουθούν καθημερινά στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, κρίνουν και βαθμολογούν έκαστο μέλος της Κυβέρνησης.

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας Προέδρου, υπουργών και υφυπουργών περιορίζεται στο 6,14 (από τα 10).

Στο μεταξύ δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν πως στο τέλος του μήνα υπάρχει το ενδεχόμενο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να παραχωρήσει διάσκεψη τύπου.

 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy