Έντεκα από τα 17 φράγματα και λίμνες στα κατεχόμενα έχουν φτάσει στο 100% της πληρότητας τους, ενώ η πληρότητα στα υπόλοιπα έξι είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, μετά από χρόνια ξηρασίας, σύμφωνα με το «τμήμα υδάτων» του ψευδοκράτους.

Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στον τ/κ Τύπο, τον Δεκέμβριο του 2018, από τα 17 φράγματα/λίμνες μόνο οι πέντε βρίσκονταν στο 100% της πληρότητας τους ενώ κατά τις μετρήσεις τον Απρίλιο του 2019 ο αριθμός των φραγμάτων με 100% πληρότητα ανήλθε στα έντεκα.

Η χωρητικότητα των 17 φραγμάτων/ λιμνών ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια 695 χιλιάδες 11 κυβικά μέτρα νερού και οι μετρήσεις τον Απρίλιο του 2019 δείχνουν ότι συνολικά στα 17 φράγματα η ποσότητα του νερού ανέρχεται στα 13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

Τα φράγματα/ λίμνες στα κατεχόμενα, που είναι στο 100% της πληρότητας τους είναι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, μεταξύ Σκυλλούρας – Αγίου Ερμολάου, στην Κλεπίνη, στις Χαμίτ Μάντρες, στην Κυθρέα, στο Όβκορος, στο χωριό Φώττα, στο Καραβοστάσι, στο Κιόνελι, στο Κανλί, στη Μια Μηλιά και στην Αγία Ειρήνη.

Μας έχεις Like στο Facebook ;