Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Κύπρο είναι 13% πιο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.

Μάλιστα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η πραγματική οικονομία παραμένει σε κρίση, αφού το κεφαλήν ΑΕΠ δεν αρκεί για να καλύψει τις καταναλωτικές ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2018 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Κύπρο ανήλθε στο 87% του μέσου όρου της ΕΕ, παρουσιάζοντας έλλειμμα της τάξης του 13%. Επίσης η ατομική κατανάλωση (μονάδας μέτρησης της υλικής ευημερίας των νοικοκυριών) ανήλθε στο 94% του μέσου όρου της ΕΕ, παρουσιάζοντας έλλειμμα της τάξης του 6%.

Οι πάνω και οι κάτω

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το υψηλότερο επίπεδο καταναλωτικής δαπάνης στην ΕΕ καταγράφηκε το 2018 στο Λουξεμβούργο (32% πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ). Επίσης στη Γερμανία ο δείκτης ανήλθε σε επίπεδα 20% πιο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ ακολούθησαν η Αυστρία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες, Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία και Γαλλία, οι οποίες κατέγραψαν επίπεδα μεταξύ 5 – 15% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Από την άλλη πλευρά, προστίθεται, στην Ιταλία, Κύπρο, Ιρλανδία, Ισπανία και Λιθουανία ο δείκτης κυμάνθηκε μέχρι 10% πιο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ στην Τσεχία, Πορτογαλία και Μάλτα κυμάνθηκε μεταξύ 10 – 20% πιο κάτω. Επίσης στην Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία και Ελλάδα ο δείκτης κυμάνθηκε μεταξύ 20 – 25% πιο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ακόμη, στην Εσθονία κυμάνθηκε 26% πιο κάτω, στη Λετονία και Ρουμανία 30% πιο κάτω, στην Ουγγαρία και Κροατία 40% πιο κάτω και στη Βουλγαρία 44% πιο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου