132 κρατικοί αξιωματούχοι με επίδομα παραστάσεως που ξεπερνά τον μέσο μισθό

  • Μοιράζονται 3 εκατ. ευρώ σε επιδόµατα ενώ παράλληλα λαµβάνουν παχυλό µισθό και κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικά ωφελήµατα
  • Στατιστική Υπηρεσία: Σχεδόν 40% των εργαζοµένων λαµβάνουν µισθό πιο χαµηλό από το επίδοµα παραστάσεως κρατικών αξιωµατούχων

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Την ώρα που χιλιάδες πολίτες παλεύουν με εισοδήματα πείνας και ανέχειας, 132 κρατικοί αξιωματούχοι λαμβάνουν –εκτός από τον παχυλό μισθό τους– επίδομα παραστάσεως, το οποίο ξεπερνά τον μέσο μισθό των απλών εργαζομένων. Μάλιστα, σε αντίθεση με χιλιάδες εργαζομένους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν ΑΤΑ, πολλοί από τους πιο πάνω αξιωματούχους λαμβάνουν και τιμαριθμικό επίδομα πάνω στο επίδομα παραστάσεως.

Τα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό ο οποίος ετοιμάστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή, δείχνουν ότι υπάρχουν στρεβλώσεις και σ’ αυτόν τον τομέα, αφού άλλοι παίρνουν παχυλό επίδομα, άλλοι λιγότερο παχυλό και άλλοι καθόλου. Σημειώνεται επίσης ότι στη λίστα των 132 δεν περιλαμβάνονται αξιωματούχοι του ευρύτερου δημοσίου τομέα (δηλαδή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ημικρατικών), πολλοί από τους οποίους λαμβάνουν επίδομα παραστάσεως.

Οι 24 της ελίτ

Η ελίτ στο επίδομα παραστάσεως αποτελείται από τους ακόλουθους 24 αξιωματούχους:

• Στην πρώτη θέση είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος λαμβάνει 30.755 ευρώ το χρόνο επίδομα παραστάσεως και επιπλέον 6.849 για τιμαριθμικό επίδομα πάνω στο επίδομα παραστάσεως. Δηλαδή, λαμβάνει συνολικά 37.604 ευρώ. Οι συνολικές του απολαβές –με βάση τον προϋπολογισμό– ανέρχονται σε 171.113 ευρώ.

• Στη δεύτερη θέση είναι η Πρόεδρος της Βουλής, η οποία λαμβάνει 25.629 ευρώ επίδομα παραστάσεως και επιπλέον 4.977 ευρώ ως τιμαριθμικό επίδομα πάνω στο επίδομα παραστάσεως. Δηλαδή, λαμβάνει συνολικά 30.606 ευρώ. Οι συνολικές της απολαβές ανέρχονται σε 136.045 ευρώ.

• Την τρίτη θέση μοιράζονται συνολικά 22 αξιωματούχοι. Πρόκειται για τους υπουργούς, τους υφυπουργούς, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, την Επίτροπο Νομοθεσίας, την Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού και τον Επίτροπο Διαφάνειας. Λαμβάνουν από 20.503 ευρώ επίδομα παραστάσεως και επιπλέον 4.566 ευρώ για τιμαριθμικό επίδομα πάνω στο επίδομα παραστάσεως. Δηλαδή, λαμβάνουν από 25.069 ευρώ. Οι ετήσιες απολαβές τους ανέρχονται σε 110.949 ευρώ.

Η δεύτερη και τρίτη κατηγορία

Στη δεύτερη και την τρίτη κατηγορία στο επίδομα παραστάσεως βρίσκονται συνολικά 108 κρατικοί αξιωματούχοι:

• Οι βουλευτές και οι εκπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων (συνολικά 59 πρόσωπα) λαμβάνουν από 20.503 ευρώ επίδομα παραστάσεως και επιπλέον 3.982 ευρώ για τιμαριθμικό επίδομα πάνω στο επίδομα παραστάσεως. Δηλαδή, λαμβάνουν από 24.485 ευρώ. Ο ετήσιος μισθός τους ανέρχεται σε 85.975 ευρώ.

• Στην επόμενη κατηγορία είναι ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου και οι υπόλοιποι 12 Δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου. Λαμβάνουν από 18.000 ευρώ για επίδομα παραστάσεως, ενώ οι συνολικές τους απολαβές ανέρχονται σε 161.417 ευρώ.

• Στην επόμενη κατηγορία είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, οι οποίοι επίσης λαμβάνουν από 18.000 για επίδομα παραστάσεως. Ο πρώτος έχει ετήσιες απολαβές 136.388 ευρώ και ο δεύτερος 129.706 ευρώ.

• Στην ίδια κατηγορία –αλλά ένα σκαλί πιο κάτω λόγω των ετήσιων απολαβών τους– βρίσκονται συνολικά 32 αξιωματούχοι, οι οποίοι επίσης λαμβάνουν από 18.000 για επίδομα παραστάσεως, αλλά οι ετήσιες απολαβές τους ανέρχονται σε 127.623 ευρώ. Πρόκειται για τον πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, τον Επίτροπο Εποπτείας Υγείας, την Επίτροπο Διοικήσεως, τη Γενική Διευθύντρια της Βουλής, τους 17 Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων και Υφυπουργείων, τη Γενική Λογίστρια, τον Γενικό Ελεγκτή, τους προέδρους των έξι Επαρχιακών Δικαστηρίων, τον Αρχηγό Αστυνομίας και τον Διοικητή της ΚΥΠ.

Ποιοι αξιωµατούχοι δεν παίρνουν επιδόµατα

Το συνολικό κόστος για τα επιδόµατα παραστάσεως και φιλοξενίας αγγίζει τα 3 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα αντίστοιχα επιδόµατα, τα οποία λαµβάνουν οι αξιωµατούχοι του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, δηλαδή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ηµικρατικών.

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αξιωµατούχοι, πολλοί από τους οποίους έχουν αρµοδιότητες και εξουσίες εφάµιλλες µε τους πιο πάνω, αλλά δεν λαµβάνουν ούτε επίδοµα παραστάσεως ούτε επίδοµα φιλοξενίας.

Πρόκειται για την Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου, τον πρόεδρο του Εφοριακού Συµβουλίου, τον πρόεδρο της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, την αν. κυβερνητική εκπρόσωπο, τους προέδρους των υπόλοιπων ∆ικαστηρίων, τους Ανώτερους Επαρχιακούς ∆ικαστές και τον Αντιστράτηγο.

bf82378b8fb414ed8beb5f68da8da3c8 a 1

Χωρίς επίδομα παραστάσεως, αλλά με επίδομα φιλοξενίας

Εν τω μεταξύ, μεγάλος αριθμός κρατικών αξιωματούχων δεν λαμβάνουν επίδομα παραστάσεως, αλλά λαμβάνουν επίδομα φιλοξενίας. Σημειώνεται επίσης ότι και σ’ αυτή την κατηγορία υπάρχουν στρεβλώσεις, καθώς άλλοι παίρνουν παχυλό επίδομα, άλλοι λιγότερο παχυλό και άλλοι καθόλου.

• Στην πρώτη κατηγορία είναι η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και οι διευθυντές των μεγάλων Τμημάτων του Δημοσίου, οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα φιλοξενίας 5.100 ευρώ και έχουν ετήσιες απολαβές 106.395 ευρώ.

• Στη δεύτερη κατηγορία βρίσκονται πέντε αξιωματούχοι, οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα φιλοξενίας 2.040 ευρώ και έχουν ετήσιες απολαβές 93.419 ευρώ. Πρόκειται για τον Επίτροπο Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα, την Επίτροπο Περιβάλλοντος, την Επίτροπο Ισότητας, τον Επίτροπο του Πολίτη και τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων.

• Στην τρίτη κατηγορία βρίσκεται ο πρόεδρος του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, ο οποίος λαμβάνει επίδομα φιλοξενίας 3.570 ευρώ και έχει ετήσιες απολαβές 84.255 ευρώ.

• Στην τέταρτη κατηγορία βρίσκεται ο Επικεφαλής Επιστήμονας, ο οποίος λαμβάνει 2.040 επίδομα φιλοξενίας και έχει ετήσιες απολαβές 83.838 ευρώ.

• Στην πέμπτη κατηγορία βρίσκεται ο εκπρόσωπος της ε/κ πλευράς στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους, ο οποίος λαμβάνει επίδομα φιλοξενίας 2.040 και έχει ετήσιες απολαβές 64.440 ευρώ.

∆εν αποσύρθηκαν οι κανονισµοί για τις λιµουζίνες 24ωρης χρήσης

Πέρα από τα επιδόµατα περίπου 30 κρατικοί αξιωµατούχοι (νυν και πρώην) έχουν λιµουζίνες για 24ωρη χρήση.

Ωστόσο, είναι ανοικτό το ενδεχόµενο να αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθµός, αφού οι κανονισµοί, οι οποίοι κατατέθηκαν στη Βουλή από την κυβέρνηση Αναστασιάδη και προβλέπουν διεύρυνση της λίστας των δικαιούχων, δεν αποσύρθηκαν από τη νέα κυβέρνηση. Οι κανονισµοί οι οποίοι βρίσκονται σε εκκρεµότητα δίνουν το δικαίωµα σε µεγάλο αριθµό αξιωµατούχων -οι οποίοι ήδη χρησιµοποιούν λιµουζίνες του δηµοσίου για τη µετάβασή τους από τον τόπο διαµονής στον τόπο εργασίας και αντίστροφα καθώς και τις ώρες της εργασίας τους- να κάνουν χρήση των λιµουζινών επί 24ωρης βάσης. Πρόκειται για τους προέδρους της Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, τους Γενικούς ∆ιευθυντές της Βουλής, των Υπουργείων, των Υφυπουργείων και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, τον Αρχιπρωτοκολλητή, τη Γενική Λογίστρια, τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, τον Επίτροπο Προεδρίας και τον Γραµµατέα του Υπουργικού Συµβουλίου.

Υπενθυµίζεται ότι ένα από τα πρώτα αιτήµατα που εξετάστηκαν από τη Βουλή µε τη νέα κυβέρνησης ήταν η αγορά νέων λιµουζινών. Ωστόσο, η κυβέρνηση έκανε πίσω υπό το βάρος της έντονης κατακραυγής από την κοινωνία.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy