Στα 140 άτομα έτυχαν χειρισμού ως πιθανά θύματα εμπορίας προσώπων, κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2019, εκ των οποίων τα 19 έχουν αναγνωριστεί ως θύματα εμπορίας προσώπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή, από 1/1- 30/9/2019 διερευνήθηκαν από το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων συνολικά 12 υποθέσεις.

Οι υποθέσεις αφορούσαν, κυρίως, αδικήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, εργασιακής εκμετάλλευσης και διάπραξης εγκληματικών ενεργειών όπως είναι για παράδειγμα, η τέλεση εικονικών γάμων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Φιλελεύθερου». Στις υποθέσεις εμπλέκονταν 30 ύποπτοι ενώ 19 πρόσωπα έχουν ήδη αναγνωριστεί ως θύματα εμπορίας προσώπων ως ακολούθως:

1. Εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση – οκτώ γυναίκες.
2. Εμπορία για εκμετάλλευση στην εργασία – δύο γυναίκες και ένας άνδρας.
3. Εμπορία για σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση – δύο γυναίκες.
4. Εμπορία προσώπων για την τέλεση εγκληματικών ενεργειών – πέντε γυναίκες.
5. Εμπορία με σκοπό την παράνομη υιοθεσία – ένα βρέφος θηλυκού γένους.

Σύμφωνα πάντα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, για την εξάλειψη και καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους οι ακόλουθες δράσεις:

* Πραγματοποίηση στοχευόμενων διαλέξεων για ενημέρωση του κοινού όσον αφορά στο θέμα εμπορίας προσώπων και των συνεπειών του.

* Έγκαιρη αναγνώριση και εντοπισμός πιθανών θυμάτων και λήψη κατάλληλων ενεργειών.

* Διενέργεια ελέγχων και ερευνών για τη διαπίστωση όλων των μορφών εμπορίας προσώπων με σκοπό τη σύλληψη των δραστών και την παροχή βοήθειας στα θύματα.

* Βελτίωση συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών και διενέργεια σχεδιασμένων και συντονισμένων επιχειρήσεων.

* Καταγραφή και στόχευση εγκληματικών ομάδων και προσώπων που εμπλέκονται στην εμπορία προσώπων.

* Έγκαιρη και αποτελεσματική διερεύνηση των υποθέσεων.

* Ενδυνάμωση της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί σημείο εισόδου χιλιάδων μεταναστών στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση, αποτελεί χώρα προορισμού θυμάτων εμπορίας προσώπων.