Μέχρι και 143% αυξάνονται οι μισθοί των εκπαιδευτικών στα χρόνια υπηρεσίας τους

Οι αρχικοί μισθοί κυμαίνονται από περίπου 4.000 ευρώ έως 92.000 ευρώ ετησίως αναλόγως της χώρας

 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών ως προς τους μισθούς των εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία έτσι όπως καταγράφονται μέσα από Έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη για το 2020-2021.


Όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων, οι ακαθάριστοι αρχικοί μισθοί κυμαίνονται από περίπου 4.000 ευρώ έως 92.000 ευρώ ετησίως, ανάλογα με τη χώρα.

Σε 11 χώρες, όλοι οι αρχάριοι εκπαιδευτικοί έχουν τον ίδιο μισθό ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης στο οποίο διδάσκουν. Στις περισσότερες χώρες, οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων εκπαίδευσης συνδέονται με διαφορές στις ελάχιστες απαιτήσεις προσόντων. Κατά μέσο όρο, οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής ηλικίας τείνουν να κερδίζουν λιγότερα και οι εκπαιδευτικοί της Μέσης Εκπαίδευσης γενικά κερδίζουν περισσότερα.

Ανάλογα με τη χώρα, οι αρχικοί μισθοί μπορούν να αυξηθούν κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας ενός δασκάλου από 16% (στη Δανία και τη Σερβία) έως 143% (στην Κύπρο). Ο μέσος αριθμός ετών που απαιτούνται για να φτάσει κανείς στην κορυφή του εύρους μισθών κυμαίνεται από 12 έτη στη Δανία έως 42 έτη στην Ουγγαρία. Στην Ιρλανδία, την Κύπρο, την Ολλανδία και την Πολωνία, οι εκ του νόμου αρχικοί μισθοί των εκπαιδευτικών μπορεί να αυξηθούν περισσότερο από 60% τα πρώτα 15 χρόνια υπηρεσίας και ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.


Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στην Κύπρο σύμφωνα με την Έκθεση ο μέσος μισθός ενός εκπαιδευτικού ηλικίας 25-64 ξεκινά από 47.964 ευρώ, ενώ αναλόγως ηλικίας υπάρχουν και οι σχετικές αυξήσεις. Για παράδειγμα στην ηλικία 25-34 αμείβονται με 31.337 ευρώ το χρόνο, ενώ μέχρι τις ηλικίες 55-64 φθάνουν τις 58.845 ευρώ.

Σε δέκα χώρες, οι αρχικοί μισθοί των εκπαιδευτικών (προσαρμοσμένοι με βάση τον πληθωρισμό) παρέμειναν ίδιοι ή χαμηλότεροι μεταξύ 2014/2015 και 2020/2021. Αντίθετα, οι υψηλότερες αυξήσεις -πάνω από 30%- τα τελευταία πέντε χρόνια παρατηρούνται σε αρκετές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Σλοβακία) και στην Ισλανδία και τη Σερβία.

Οι διευθυντές σχολείων αμείβονται συχνά με διαφορετική μισθολογική κλίμακα από τους εκπαιδευτικούς και οι μισθοί τους τείνουν να αυξάνονται ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου. Στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα υπάρχουν σημαντικές μισθολογικές διαφορές μεταξύ των διευθυντών σχολείων, ανάλογα με το μέγεθος ή άλλα χαρακτηριστικά του σχολείου και από άλλους παράγοντες, όπως η εμπειρία και οι ευθύνες του διευθυντή.


Στη χώρα μας οι ετήσιες ακαθάριστες προβλεπόμενες αποδοχές των διευθυντών στα δημόσια σχολεία ξεκινούν από 49.345 ευρώ και φθάνουν τις 70.100 ευρώ.

Ελένη Κωνσταντίνου

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.