Η Κύπρος έχει το δεύτερο πιο υψηλό ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την Ιταλία

Περίπου 15 χιλιάδες νέοι στην Κύπρο βρίσκονται σε παντελή αδράνεια, αφού δεν εργάζονται, αλλά ούτε και συμμετέχουν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Μάλιστα η έκθεση επισημαίνει ότι η Κύπρος έχει το δεύτερο πιο υψηλό ποσοστό μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της ευρωζώνης, μετά την Ιταλία.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, το πρώτο τρίμηνο του 2018 το ποσοστό των νέων (15-24 ετών), οι οποίοι βρίσκονταν σε παντελή αδράνεια (δεν ήταν ούτε ούτε εργαζόμενοι αλλά ούτε βρίσκονταν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης -neither in employment nor in education and training-NEET), ανήλθε στην Κύπρο στο 15,6%, σε σύγκριση με 15% το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε πραγματικούς αριθμούς οι νέοι στην Κύπρο οι οποίοι βρίσκονταν σε παντελή αδράνεια ανήλθαν στις 15 χιλιάδες, σε σύγκριση με 14 χιλιάδες το προηγούμενο τρίμηνο. Δηλαδή παρατηρήθηκε αύξηση κατά χίλια πρόσωπα περίπου.

Αντίθετα στην ΕΕ παρατηρήθηκε μείωση, από 10,8% το προηγούμενο τρίμηνο σε 10,6% το πρώτο τρίμηνο του 2018, ενώ στην ευρωζώνη παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα (10,8%).

Η Κύπρος (15,6%) έχει το δεύτερο πιο υψηλό ποσοστό μετά την Ιταλία (19,1%), ενώ στην τρίτη και την τέταρτη θέση βρίσκονται η Βουλγαρία (15%) και η Ελλάδα (14,6%). Στην άλλη πλευρά της κλίμακας βρίσκονται η Σουηδία (4,1%), η Τσεχία (5,7%) και η Ολλανδία (6,2%). Σημειώνεται ότι σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2017 (17,1%) το ποσοστό των νέων οι οποίοι βρίσκονται σε παντελή αδράνεια κατέγραψε βελτίωση, ωστόσο παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ παρατηρήθηκε και επιδείνωση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Άνδρες – γυναίκες

Το πρόβλημα αφορά τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες. Στους άνδρες το πρώτο τρίμηνο το ποσοστό στην Κύπρο ανήλθε στο 15,8% και είναι το δεύτερο πιο υψηλό μεταξύ των χωρών της ΕΕ (μ.ο: 10,2%) και της ευρωζώνης (μ.ο: 10,7%), μετά την Ιταλία. Επίσης στις γυναίκες το ποσοστό ανήλθε στο 15,4% και είναι το πέμπτο πιο υψηλό μεταξύ των χωρών της ΕΕ (μ.ο: 11,1%) και της ευρωζώνης (μ.ο: 10,9%), μετά την Ιταλία (19,7%), τη Βουλγαρία (17%), τη Ρουμανία (16,8%), και την Ουγγαρία (15,5%).

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου