Η προίκα της Ερευνητικής Επιτροπής και η σκοτεινή περίοδος του διαγωνισμού.

 

Η έρευνα για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ξεκινά με προίκα 15 φακέλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν καταγγελίες για ποινικά αδικήματα, τις εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή, το πόρισμα της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, το οποίο ετοιμάστηκε από το 2014 και το οποίο περιλαμβάνει αναφορές για τις χορηγήσεις του Συνεργατισμού, τα δάνεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα σχέδια δανειοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και τις εκθέσεις των εποπτικών Αρχών και της Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών ιδρυμάτων.

Από την άλλη όμως, υπάρχει μία μακρά σκοτεινή περίοδος για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της 19ης Μαρτίου 2018 όταν ανακοινώθηκε ο διαγωνισμός για τη Συνεργατική, καθώς και τα γεγονότα που ακολούθησαν μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018, όταν ανακοινώθηκε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την κατ’ αρχήν συμφωνία με την Ελληνική. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας μας, η ΣΚΤ έχει διαβιβάσει εδώ και μήνες στις διωκτικές αρχές 15 φακέλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν καταγγελίες για ποινικά αδικήματα. Συγκεκριμένα, ένας φάκελος αφορά προσωπικά δάνεια τα οποία παραχωρήθηκαν σε πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης, υπάρχουν τρεις φάκελοι της ΣΠΕ Στροβόλου οι οποίοι αφορούν προσωπικά δάνεια πρώην ανώτατων στελεχών του ευρύτερου Συνεργατισμού. Ακόμη, ένας φάκελος σχετίζεται με το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών Ενέργειας και Τραπεζών (ΣΤΥΤΕΤ) και αφορά καταγγελία εναντίον ανώτατου στελέχους του ΣΤ για εκμετάλλευση θέσης. Επιπρόσθετα, ένας φάκελος αφορά προσωπικά δάνεια τα οποία παραχωρήθηκαν σε στέλεχος της ΣΠΕ Αγίας Νάπας, ενώ άλλος φάκελος αφορά προσωπικά δάνεια τα οποία παραχωρήθηκαν σε δεύτερο στέλεχος της ΣΠΕ Κοκκινοχωριών.

Επίσης η ΣΚΤ έχει διαβιβάσει στις διωκτικές αρχές φάκελο με καταγγελίες για υπεξαίρεση χρημάτων από πρώην στέλεχος του ΣΤ Αμμοχώστου. Επίσης υπάρχει φάκελος για προσωπικά δάνεια τα οποία παραχωρήθηκαν σε στέλεχος της ΣΠΕ Μακράσυκας, ενώ άλλος φάκελος περιλαμβάνει καταγγελίες για δάνεια τα οποία παραχωρήθηκαν σε πελάτες από τη ΣΠΕ Αγίας Φύλας. Ακόμη, υπάρχει φάκελος για δάνεια τα οποία παραχωρήθηκαν σε στέλεχος της ΣΠΕ Στρουμπιού, ενώ άλλος φάκελος περιλαμβάνει καταγγελίες για αναδιάρθρωση δανείου που έγινε από τη ΣΠΕ Πολεμιδιών σε εταιρεία, με ανταλλαγή ακινήτου έναντι χρέους και παραχώρηση νέου δανείου. Επιπρόσθετα, η ΣΚΤ έχει διαβιβάσει στις διωκτικές αρχές τρεις φακέλους που αφορούν κατάχρηση από λογαριασμούς πελατών.

Η μία υπόθεση αφορά τη ΣΠΕ Λήδρα και οι άλλες δύο τη ΣΠΕ Τροόδους (εμπλέκονται διαφορετικά πρόσωπα).

 

52% σε κράτος και δήμους

Το θέμα με τα δάνεια του Συνεργατισμού εξετάστηκαν και από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, στα πλαίσια της έρευνας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μάλιστα το πόρισμα καταγράφει ποια ήταν η σύνθεση του χαρτοφυλακίου της ΣΚΤ, στο τέλος του 2012.

Όπως αναφέρει, το 52% των δανείων της ΣΚΤ ήταν προς το κράτος και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 15% αφορούσαν στον τομέα των υπηρεσιών, 12% στο εμπόριο και τη βιομηχανία, 11% σε ιδιώτες (κυρίως στεγαστικά δάνεια), 5% σε άλλες τράπεζες και ασφαλιστικές, 2% σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, 2% στη γεωργία και 1% σε άλλους τομείς.

 

Η έκκληση της Επιτροπής Θεσμών

Εν τω μεταξύ η έκθεση περιλαμβάνει και την εξής αναφορά: «Η Επιτροπή Θεσμών θεωρεί επιτακτική την ανάγκη όπως ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος έχει δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων, εξετάσει το όλο ζήτημα για πιθανές ατασθαλίες, παραβίαση όρων, προϋποθέσεων ή και κανονισμών».

 

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου